ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 16 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: เสาร์ 16 มกราคม 2021     ดูสัปดาห์ 3
07:45 - 17:30     การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชน ฯ ด่านท่าจอด
ทะเบียนรถ : กค 6823 ตราด
ณ ด่านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง
ชวนพิศ,ศราวุธ
นายไพบูลย์ งามนวล