ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20214 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
เหตุการณ์จาก 17 มกราคม 2021 till 23 มกราคม 2021 (สัปดาห์ที่ : 4)     ดูเดือน มกราคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 17 มกราคม 2021
07:45 - 17:30     การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชน ฯ ด่านท่าจอด
ทะเบียนรถ : กค 6823 ตราด
ณ ด่านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง
ภิญญดา,อดินันท์
นายปฐมพงศ์ หาดอ้าน

12:00 - 16:00     จัดงานมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ ทต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่
จันทนา,คณะ 8 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
จันทร์ 18 มกราคม 2021
07:00 - 16:00     จัดงานมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ ทต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่
จันทนา,คณะ 8 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
08:00 - 17:00     เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.
ทะเบียนรถ : นข 1191 ตราด
ณ รพ.สต.เนินดินแดง/รพ.สต.คลองใหญ่
มณี,คณะ 2 คน
นายณัฐพงศ์ สะแกแสง
08:30 - 16:00     ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ณ ธนาคาร / อื่นๆ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายเสรี แพทย์นุสนธิ์
(หรือพนักงานขับรถที่ไม่มีแผนออก/สแตนบายแผนเสริม/อื่นๆ)

อังคาร 19 มกราคม 2021
07:30 - 16:00     จัดงานมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ ทต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่
จันทนา,คณะ 8 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
08:30 - 16:00     ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
ทะเบียนรถ : นข 1704 ตราด
ณ ธนาคาร / อื่นๆ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายปฐมพงศ์ หาดอ้าน
(หรือพนักงานขับรถที่ไม่มีแผนออก/สแตนบายแผนเสริม/อื่นๆ)

พุธ 20 มกราคม 2021
07:00 - 16:00     จัดงานมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ ที่ว่าการ อ.คลองใหญ่
จันทนา,คณะ 8 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
07:00 - 16:00     จัดงานมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ณ ที่ว่าการ อ.คลองใหญ่
จันทนา,คณะ 8 คน
นายเสรี แพทย์นุสนธิ์
08:00 - 16:30     จัดสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 7/2564
ทะเบียนรถ : อท 4665 กทม.
สถานที่ วัดคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ศราวุธและคณะ
นายปฐมพงศ์ หาดอ้าน

08:30 - 16:25     ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
ทะเบียนรถ : กค 6823 ตราด
ณ ธนาคาร / อื่นๆ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายไพบูลย์ งามนวล
(หรือพนักงานขับรถที่ไม่มีแผนออก/สแตนบายแผนเสริม/อื่นๆ)
พฤหัสบดี 21 มกราคม 2021
05:00 - 16:30     ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 7/2564
ทะเบียนรถ : นข 1191 ตราด
สถานที่ วัดคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ศราวุธและคณะ
นายณัฐพงศ์ สะแกแสง

05:00 - 16:30     ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 7/2564
ทะเบียนรถ : อท 4665 กทม.
สถานที่ วัดคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ศราวุธและคณะ
นายปฐมพงศ์ หาดอ้าน
07:30 - 16:00     จัดงานมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ ที่ว่าการ อ.คลองใหญ่
จันทนา,คณะ 8 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
07:35 - 16:00     จัดงานมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ณ ที่ว่าการ อ.คลองใหญ่
จันทนา,คณะ 8 คน
นายเสรี แพทย์นุสนธิ์
08:30 - 16:30     ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
ทะเบียนรถ : กค 6823 ตราด
ณ ธนาคาร / อื่นๆ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายไพบูลย์ งามนวล
(หรือพนักงานขับรถที่ไม่มีแผนออก/สแตนบายแผนเสริม/อื่นๆ)

ศุกร์ 22 มกราคม 2021
07:00 - 16:00     จัดงานมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ณ อบต.คลองใหญ่
จันทนา,คณะ 8 คน
นายเสรี แพทย์นุสนธิ์
07:30 - 16:00     จัดงานมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
ทะเบียนรถ : นข 1704 ตราด
ณ อบต.คลองใหญ่
จันทนา,คณะ 8 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
08:30 - 16:30     ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
ทะเบียนรถ : นข 1191 ตราด
ณ ธนาคาร / อื่นๆ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายณัฐพงศ์ สะแกแสง
(หรือพนักงานขับรถที่ไม่มีแผนออก/สแตนบายแผนเสริม/อื่นๆ)

เสาร์ 23 มกราคม 2021
07:45 - 17:30     การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชน ฯ ด่านท่าจอด
ทะเบียนรถ : กค 6823 ตราด
ณ ด่านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง
โสมาพัฒน์,ชมชื่น
นายไพบูลย์ งามนวล