ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20214 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
เหตุการณ์จาก 22 พฤศจิกายน 2020 till 28 พฤศจิกายน 2020 (สัปดาห์ที่ : 47)     ดูเดือน พฤศจิกายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2020

จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2020

อังคาร 24 พฤศจิกายน 2020

พุธ 25 พฤศจิกายน 2020
10:00 - 00:00     ประชุมผู้ตรวจประเมิน ประจำปี 2564
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ โรงแรม TK พาเลช กทม. (วันที่ 25-27 พ.ย. 2563)
พนัส,คณะ 4 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์

พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2020
00:00 - 00:00     ประชุมผู้ตรวจประเมิน ITA
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ โรงแรม TK พาเลช กทม.
พนัส,คณะ 4 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2020
00:00 - 23:30     ประชุมผู้ตรวจประเมิน ITA
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ โรงแรม TK พาเลช กทม.
พนัส,คณะ 4 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
เสาร์ 28 พฤศจิกายน 2020
00:00 - 22:00     ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิกปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี
จันทนา,คณะ 10 คน
นายสราวุธ วงเจริญ
04:00 - 00:00     ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิกปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี (วันที่ 28-29 พ.ย 2563)
จันทนา,คณะ 10 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์