ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 16 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
เหตุการณ์จาก 29 พฤศจิกายน 2020 till 05 ธันวาคม 2020 (สัปดาห์ที่ : 48)     ดูเดือน ธันวาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2020
00:00 - 22:00     ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิกปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี
จันทนา,คณะ 10 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
00:00 - 22:00     ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิกปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี (วันที่ 28-29 พ.ย 2563)
จันทนา,คณะ 10 คน
นายสราวุธ วงเจริญ
จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2020

อังคาร 01 ธันวาคม 2020
09:00 - 13:00     ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
ทะเบียนรถ : กค 6823 ตราด
ณ วัดศาลาการเปรียญวัดท่าโสม อ.เขาสมิง
ไพริน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
13:00 - 15:00     ประชุมติดตามงานงบจังหวัด อ.เกาะกูด
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ส่งเจ้าหน้าที่ อวล.ที่ท่าเรือแหลมศอก
บุศรา,คณะ 2 คน
นายเสรี แพทย์นุสนธิ์
พุธ 02 ธันวาคม 2020

พฤหัสบดี 03 ธันวาคม 2020
07:30 - 17:00     เข้าร่วมสังเกตการณ์ Re-acc HA
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ณ รพ.บ่อไร่
จิรยุทธ์,คณะ 2 คน
นายเสรี แพทย์นุสนธิ์
09:30 - 11:00     ติดตามงานงบจังหวัด อ.เกาะกูด
ทะเบียนรถ : กค 6823 ตราด
รับ จนท. อวล.ที่ท่าเรือแหลมศอก
บุศรา,คณะ 2 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
ศุกร์ 04 ธันวาคม 2020
07:30 - 17:00     เข้าร่วมสังเกตการณ์ Re-acc HA รพ.บ่อไร่
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ณ รพ.บ่อไร่
จิรยุทธ์,คณะ 2 คน
นายเสรี แพทย์นุสนธิ์
07:30 - 14:00     ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ทะเบียนรถ : นข 1191 ตราด
ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่
พิรญาณ์,คณะ 5 คน
นายณัฐพงศ์ สะแกแสง
08:30 - 16:30     จัดประชุมมาลาเรียฯ
ทะเบียนรถ : นข 1704 ตราด
ณ สสอ.บ่อไร่
อภิรดี,คณะ 6 คน
นายปฐมพงศ์ หาดอ้าน
08:30 - 16:30     ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมอาหารปลอดภัยฯ
ทะเบียนรถ : กค 6823 ตราด
ณ อ.คลองใหญ่
ทรงวิทย์,คณะ 3 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์
เสาร์ 05 ธันวาคม 2020