ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 20195 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  พฤษภาคม   2019   แสดงเดือน
มิถุนายน   2019
  แสดงเดือน   กรกฎาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 22
3  
10:00
00:00
ประชุมฯ ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติฯ
4  
5  
6  
7  
8  
9   ดูสัปดาห์ 23
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16   ดูสัปดาห์ 24
17  
18  
08:00
17:00
กำหนดการเยี่ยมฯ รพ.สต.ติดดาว
08:00
16:30
ประเมิน Healthy Resort พื้นที่ อ.เมืองตราด
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
19  
20  
21  
22  
23   ดูสัปดาห์ 25
24  
08:00
17:00
กำหนดการเยี่ยมฯ รพ.สต.ติดดาว
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
25  
07:00
18:00
ธรรมนูญสุขภาพ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
26  
27  
28  
07:00
18:00
ตรวจราชการและนิเทศงานจากเขตสุขภาพที่ ๖
07:00
18:00
ตรวจราชการและนิเทศงานจากเขตสุขภาพที่ ๖
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
29  
30   ดูสัปดาห์ 26
      
วันนี้