ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 23 เมษายน 20195 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  มีนาคม   2019   แสดงเดือน
เมษายน   2019
  แสดงเดือน   พฤษภาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
00:00
22:00
ประชุมฯอนุรักษ์พลังงาน
07:00
00:00
ประชุมติดตามการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
2  
3  
4  
5  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
09:00
16:00
ตรวจเหล้า/บุหรี่
11:00
13:00
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน
6  
7   ดูสัปดาห์ 14
8  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
9  
10  
11  
12  
09:00
16:00
ตรวจเหล้า/บุหรี่
13  
09:00
16:00
ตรวจเหล้า/บุหรี่
14   ดูสัปดาห์ 15
15  
16  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
17  
08:30
16:30
จัดเตรียมสถานที่ ออกหน่วยแพทย์อาสา"พอ.สว." ประจำจังหวัดตราด
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
18  
19  
00:00
00:00
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาพื้นที่ที่มีผลงานเด่นด้านสาธารณสุขชายแดน
08:00
16:00
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
20  
00:00
21:00
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาพื้นที่ที่มีผลงานเด่นด้านสาธารณสุขชายแดน
21   ดูสัปดาห์ 16
22  
07:00
00:00
ประชุมงานสาธารณสุขชายทะเลฯ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
23  
24  
25  
26  
00:00
22:00
อบรมสัมมนา Healthcare technology summit 2019
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
27  
28   ดูสัปดาห์ 17
29  
08:00
16:30
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
30  
07:00
21:00
ส่งตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำแข็ง วิเคราะห์ฯ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
    
วันนี้