ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
จันทร์ 17 ธันวาคม 20182 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  พฤศจิกายน   2018   แสดงเดือน
ธันวาคม   2018
  แสดงเดือน   มกราคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
05:00
23:00
เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
05:00
23:00
เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
2   ดูสัปดาห์ 48
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9   ดูสัปดาห์ 49
10  
11  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
12  
08:00
18:00
ออกตรวจสถานประกอบการอนุญาต
08:30
16:30
จัดเตรียมสถานที่ ออกหน่วยแพทย์อาสา"พอ.สว." ประจำจังหวัดตราด
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
13  
14  
00:00
21:00
ประชุม HA ยาเสพติด เขต 6
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
15  
16   ดูสัปดาห์ 50
17  
08:00
18:00
ออกตรวจสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
18  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
19  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
20  
08:00
00:00
ประกวด อสม.เขต 6
08:30
16:30
จัดเตรียมสถานที่ ออกหน่วยแพทย์อาสา"พอ.สว." ประจำจังหวัดตราด
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
21  
22  
23   ดูสัปดาห์ 51
24  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
25  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
26  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
27  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
28  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
29  
30   ดูสัปดาห์ 52
31  
     
วันนี้