ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 20 สิงหาคม 20196 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  กรกฎาคม   2019   แสดงเดือน
สิงหาคม   2019
  แสดงเดือน   กันยายน   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
2  
3  
4   ดูสัปดาห์ 31
5  
07:00
17:00
ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหาร
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
10:00
12:30
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในฯ รอบติดตาม ปีงบ ๒๕๖๒ รพ.เกาะกุด
6  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
16:30
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รอบติดตาม ปีงบ ๒๕๖๒
09:00
17:00
ตรวจเรื่องร้องเรียน
7  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
16:30
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รอบติดตาม ปีงบ ๒๕๖๒
8  
08:00
17:00
ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหาร
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
16:30
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รอบติดตาม ปีงบ ๒๕๖๒
9  
08:00
16:00
ติดตามศูนย์ฟื้นฟูยาเสพติด เอเชียเฮลล์
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
16:25
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รอบติดตาม ปีงบ ๒๕๖๒
10  
11   ดูสัปดาห์ 32
12  
13  
14  
15  
16  
07:00
17:00
รับน้ำดื่มเพื่อใช้ในการรับเสด็จทูลกระหม่อมฯ
08:30
16:30
เก็บข้อมูลเอดส์ฯนักเรียน/นักศึกษาจังหวัดตราด ปี ๒๕๖๒
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
17  
18   ดูสัปดาห์ 33
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25   ดูสัปดาห์ 34
26  
27  
28  
05:00
18:00
นำตัวอย่างน้ำส่งศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
29  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
30  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
31  
วันนี้