ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  มกราคม   2019   แสดงเดือน
กุมภาพันธ์   2019
  แสดงเดือน   มีนาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
     
1  
08:00
18:00
ออกตรวจพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
2  
3   ดูสัปดาห์ 5
4  
5  
6  
7  
8  
9  
00:00
00:00
งานมหกรรรมการแพทย์แผนไทย ภาคกลางและตะวันออก ปี่ที่ 11
05:00
23:00
เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL
05:00
23:00
เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL
10   ดูสัปดาห์ 6
00:00
00:00
งานมหกรรรมการแพทย์แผนไทย ภาคกลางและตะวันออก ปี่ที่ 11
07:00
00:00
ประชุมฯ
11  
12  
13  
00:00
16:30
ประชุม RBC
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
17:00
ออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
14  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
16:30
ติดตามงานอนามัยแม่และเด็กฯ
08:30
17:00
ออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
15  
   
ประชุมติดตามธรรมนูญสุขภาพ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
16:30
ติดตามการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น/ไร้พุง
16  
17   ดูสัปดาห์ 7
18  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
19  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
20  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
10:00
13:00
นิเทศงาน อ.เกาะกูด
10:00
13:00
นิเทศงาน อ.เกาะกูด
21  
22  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
16:30
ออกหน่วย พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด
08:30
16:30
ออกหน่วย พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด
23  
24   ดูสัปดาห์ 8
11:00
00:00
ประชุมควบคุมภายในฯ
25  
   
ประขุมธรรมนูญสุขภาพ
00:00
00:00
ประชุมควบคุมภายในฯ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
26  
00:00
22:00
ประชุมควบคุมภายในฯ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
27  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
28  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
09:00
14:00
ประชุม คปสจ.สัญจร เกาะกูด
09:00
14:00
ประชุม คปสจ.สัญจร เกาะกูด
  
วันนี้