ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
จันทร์ 14 ตุลาคม 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  กันยายน   2019   แสดงเดือน
ตุลาคม   2019
  แสดงเดือน   พฤศจิกายน   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
08:00
17:00
ตรวจสถานพยาบาลประจำปี
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
2  
08:00
16:30
ตรวจประเมินสถานที่ประกอบการพิจารณาอนุญาต+ ต่ออายุร้านนวด
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
3  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
4  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
16:30
ติดตามการดำเนินงานวัยรุ่น
08:30
16:30
ออกตรวจสื่อแอลกอฮอล์ ร้านค้า
5  
6   ดูสัปดาห์ 40
7  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
8  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
9  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
10  
07:00
00:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดนกฯ และจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของจังหวัดเกาะกง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
11  
00:00
17:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดนก และจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของจังหวัดเกาะกง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
12  
13   ดูสัปดาห์ 41
14  
15  
07:00
16:00
ติดตามงานสาธารณสุขชายแดน การก่อสร้างอาคาร ER รพ.เกาะกง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
16  
00:00
16:00
ติดตามงานสาธารณสุขชายแดน การก่อสร้างอาคาร ER รพ.เกาะกง
08:30
16:30
จัดเตรียมสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 1/2563
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
17  
08:00
16:30
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 1/2563
08:00
16:30
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 1/2563
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
18  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
19  
20   ดูสัปดาห์ 42
21  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
22  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
23  
24  
07:00
00:00
TICA ติดตามการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน ณ รพ.เกาะกง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
25  
00:00
16:00
TICA ติดตามการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน ณ รพ.เกาะกง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
26  
27   ดูสัปดาห์ 43
28  
07:00
00:00
ติดตามงานสาธารณสุขชายแดน การก่อสร้างอาคาร ER รพ.เกาะกง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
09:00
16:00
ขอใช้รถขนของเตรียมจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ
29  
00:00
16:00
ติดตามงานสาธารณสุขชายแดน การก่อสร้างอาคาร ER รพ.เกาะกง
08:00
18:30
ขอใช้รถขนของเตรียมจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
30  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
31  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
  
วันนี้