ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 15 กรกฎาคม 20206 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  มิถุนายน   2020   แสดงเดือน
กรกฎาคม   2020
  แสดงเดือน   สิงหาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
2  
08:30
16:30
ตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
16:30
ประเมินมาตรฐานแลปฯ
3  
4  
06:30
18:00
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
07:00
16:00
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 14/2563
07:00
16:00
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 14/2563
5   ดูสัปดาห์ 27
06:30
18:30
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
6  
07:30
17:30
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
7  
06:30
18:30
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
10:00
00:00
สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
8  
9  
10  
11  
06:30
18:30
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
12   ดูสัปดาห์ 28
13  
08:00
17:00
เยี่ยมเสริมพลัง อสม.หมอประจำบ้าน/ อสค./อสม.4.0
08:30
16:30
ตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
14  
15  
16  
17  
06:30
18:30
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
08:00
17:00
เยี่ยมเสริมพลัง อสม.หมอประจำบ้าน/ อสค./อสม.4.0
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
18  
19   ดูสัปดาห์ 29
08:00
00:00
ประชุมทำแผนส่งเสริม 5 กลุ่มวัย
20  
00:00
00:00
ประชุมทำแผนส่งเสริม 5 กลุ่มวัย
08:00
17:00
เยี่ยมเสริมพลัง อสม.หมอประจำบ้าน/ อสค./อสม.4.0
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
21  
00:00
00:00
ประชุมทำแผนส่งเสริม 5 กลุ่มวัย
08:00
17:00
เยี่ยมเสริมพลัง อสม.หมอประจำบ้าน/ อสค./อสม.4.0
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
22  
07:30
16:30
จัดเตรียมสถานที่ ออกหน่วย โรงเรียน ตชด บ้านเขาฉลาด
08:00
17:00
เยี่ยมเสริมพลัง อสม.หมอประจำบ้าน/ อสค./อสม.4.0
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
23  
07:30
16:30
ออกหน่วย โรงเรียน ตชด บ้านเขาฉลาด
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
09:00
16:00
ตรวจสถานที่ฯเพื่อประกอบการพิจารณาอนญาต
24  
07:00
17:00
เป็นวิทยากรอบรมสารสนเทศ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
25  
26   ดูสัปดาห์ 30
27  
06:30
18:30
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
28  
06:30
18:30
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
29  
07:00
17:00
เป็นวิทยากรอบรมสารสนเทศ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
30  
31  
 
วันนี้