ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 22 กันยายน 20213 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  สิงหาคม   2021   แสดงเดือน
กันยายน   2021
  แสดงเดือน   ตุลาคม   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
2  
3  
4  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
5   ดูสัปดาห์ 36
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
6  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
07:00
09:00
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:25
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
7  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
07:00
09:00
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:25
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
8  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
07:00
09:00
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:25
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
9  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
07:00
09:00
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
10  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:00
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
11  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
12   ดูสัปดาห์ 37
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
13  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
14  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
15  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:25
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
16  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:25
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
17  
18  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
19   ดูสัปดาห์ 38
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
20  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
07:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:25
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
21  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
22  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
07:00
09:00
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:25
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
23  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
24  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
25  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
26   ดูสัปดาห์ 39
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
27  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
28  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
29  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
30  
07:00
09:00
เก็บผ้าติดเชื้อผุู้ป่วยไวรัสโคโรนา 19
08:30
16:25
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
10:30
ส่งผ้าสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19
  
วันนี้