ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อาทิตย์ 15 ธันวาคม 20191 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  พฤศจิกายน   2019   แสดงเดือน
ธันวาคม   2019
  แสดงเดือน   มกราคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 48
2  
3  
00:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
06:30
19:00
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
4  
00:00
19:30
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
5  
6  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
7  
8   ดูสัปดาห์ 49
9  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
10  
11  
05:00
22:00
ประชุมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านทันตสาธารณสุข
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
12  
13  
07:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
14  
00:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
15   ดูสัปดาห์ 50
00:00
19:30
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
16  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
17  
08:30
12:00
จัดประชุมทำแผนชุมชนฯ อ.เกาะกูด
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
18  
08:30
16:30
จัดเตรียมสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 3/2563
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
11:30
15:00
จัดประชุมทำแผนชุมชนฯ อ.เกาะกูด
19  
20  
21  
00:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
08:00
16:30
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 4/2563
08:00
16:30
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 4/2563
22   ดูสัปดาห์ 51
00:00
19:30
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
23  
24  
06:00
00:00
เตรียมความพร้อมสู่ผู้สูงอายุตอนปลาย
07:30
16:00
จัดงานมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
08:00
00:00
ประชุมการพัฒนาศักยภาพภาคีั ข้อตกลงระหว่างประเทศ และพิธีการฑูต
25  
26  
27  
28  
07:00
21:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
29   ดูสัปดาห์ 52
07:00
19:30
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
30  
31  
    
วันนี้