ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 31 มีนาคม 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  กุมภาพันธ์   2020   แสดงเดือน
มีนาคม   2020
  แสดงเดือน   เมษายน   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 9
2  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
3  
07:00
16:00
ชุมชนสร้างสุขฯ/ ฌกส.อสม.
08:45
16:30
เป็นประธานเปิดงานผู้สูงอายุฯ / ประชุมฯอาหารปลอดภัย
4  
5  
6  
7  
8   ดูสัปดาห์ 10
9  
10  
11  
12  
13  
08:00
16:30
ติดตามงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัย
08:00
16:30
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑ ปีงบ ๒๕๖๓
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
14  
15   ดูสัปดาห์ 11
16  
08:00
16:30
กำกับติดตามกองทุนตำบล
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
10:00
00:00
ประชุม คบ.เขต 6
17  
18  
19  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
09:30
17:00
นิเทศงานงาน คปสอ.เกาะกูด
09:30
17:00
นิเทศงานงาน คปสอ.เกาะกูด
20  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
09:30
17:00
นิเทศงานงาน คปสอ.เกาะกูด
09:30
17:00
นิเทศงานงาน คปสอ.เกาะกูด
21  
22   ดูสัปดาห์ 12
23  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
24  
08:30
16:30
จัดเตรียมสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 10/2563
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
25  
26  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
27  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
28  
29   ดูสัปดาห์ 13
30  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
31  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
    
วันนี้