ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  มกราคม   2021   แสดงเดือน
กุมภาพันธ์   2021
  แสดงเดือน   มีนาคม   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
09:00
16:30
สำรวจออกแบบก่อสร้างฯ
2  
09:00
16:00
ตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาอนุญาต
09:00
16:30
สำรวจออกแบบก่อสร้างฯ
3  
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
4  
5  
6  
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
7   ดูสัปดาห์ 6
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
8  
08:30
16:30
ลงพื้นที่ประชุมพัฒนาเครือข่ายฯ รพสต.สู่การเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพฯ
9  
08:30
16:30
ลงพื้นที่ประชุมพัฒนาเครือข่ายฯ รพสต.สู่การเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพฯ
10  
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
11  
08:30
16:30
ลงพื้นที่ประชุมพัฒนาเครือข่ายฯ รพสต.สู่การเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพฯ
12  
13  
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
14   ดูสัปดาห์ 7
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
15  
08:30
16:30
ลงพื้นที่ประชุมพัฒนาเครือข่ายฯ รพสต.สู่การเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพฯ
16  
08:30
16:30
ลงพื้นที่ประชุมพัฒนาเครือข่ายฯ รพสต.สู่การเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพฯ
09:00
16:00
ตรวจสถานที่ประกอบการพิจารณาอนุญาต
17  
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
18  
08:30
16:30
ลงพื้นที่ประชุมพัฒนาเครือข่ายฯ รพสต.สู่การเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพฯ
19  
20  
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
21   ดูสัปดาห์ 8
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
22  
09:00
12:00
ตรวจสุขภาพประจำปี รพ.แหลมงอบ
23  
24  
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
25  
26  
27  
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
28   ดูสัปดาห์ 9
07:30
17:30
การปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนฯ ด่านท่าจอด
      
วันนี้