ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 20220 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  มิถุนายน   2022   แสดงเดือน
กรกฎาคม   2022
  แสดงเดือน   สิงหาคม   2022  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
     
1  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
2  
3   ดูสัปดาห์ 26
4  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
09:00
16:30
ต้อนรับคณะอนุกรรมการ TO BE NO.1
5  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
09:00
00:00
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 19
13:00
17:00
เป็นวิทยากรอบรมวินัยข้าราชการ
6  
00:00
00:00
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
7  
00:00
00:00
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
8  
00:00
23:00
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 19
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
9  
10   ดูสัปดาห์ 27
11  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
12  
07:30
16:30
ตรวจสถานที่ประกอบการก่อนพิจารณาอนุญาต (Pre-marketing)
08:30
16:00
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
13  
14  
15  
16  
17   ดูสัปดาห์ 28
18  
08:00
18:00
ประเมินตรวจ Green& Clean Hospital และ Green Heaith Hotel
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
19  
20  
07:30
17:30
ตรวจประเมินสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
07:30
17:30
ตรวจประเมินสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
21  
07:30
18:00
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศฯด้านการแพทย์และสาธารณสุข
08:30
16:00
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
16:00
เยี่ยมติดตามระบบจัดเก็บรายได้
22  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
23  
24   ดูสัปดาห์ 29
25  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
26  
07:30
16:30
ตรวจสถานที่ประกอบการก่อนพิจารณาอนุญาต (Pre-marketing)
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
27  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคารฯ
28  
29  
30  
31   ดูสัปดาห์ 30
      
วันนี้