ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 22 กันยายน 20202 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  สิงหาคม   2020   แสดงเดือน
กันยายน   2020
  แสดงเดือน   ตุลาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
2  
3  
4  
00:00
22:00
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17
5  
06:30
18:00
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
6   ดูสัปดาห์ 36
06:30
18:00
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
7  
06:30
18:00
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
8  
9  
10  
08:00
16:00
ประชุมทำแผนฯ
08:00
16:00
ประชุมทำแผนฯ
08:30
16:00
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
11  
12  
13   ดูสัปดาห์ 37
06:30
18:00
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
14  
08:00
00:00
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
08:00
00:00
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
15  
00:00
00:00
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
00:00
00:00
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
16  
17  
18  
19  
20   ดูสัปดาห์ 38
21  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
22  
08:00
18:00
ตรวจสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
23  
06:30
18:00
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
24  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
09:00
16:00
ออกดำเนินการบังคับใช้กฎหมายยาสูบ
25  
06:30
18:00
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
26  
27   ดูสัปดาห์ 39
28  
06:30
18:00
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
29  
06:30
18:00
ดูแลผู้กักกันความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
30  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
   
วันนี้