ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 18 มกราคม 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  ธันวาคม   2019   แสดงเดือน
มกราคม   2020
  แสดงเดือน   กุมภาพันธ์   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
2  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
3  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
4  
07:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
5   ดูสัปดาห์ 1
00:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
6  
00:00
19:30
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
7  
05:00
22:00
ประชุมโปรแกรมทันระบาด
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
8  
08:30
16:30
จัดเตรียมสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 5/2563
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
9  
10  
07:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
08:00
16:30
ออกหน่วยทันตกรรม โรงเรียน ตชด.บ้านท่ากุ่ม
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
11  
07:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
12   ดูสัปดาห์ 2
00:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
13  
00:00
19:30
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
06:00
18:00
ตรวจเยี่ยม สำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านฯ ปี 2563
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
14  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
09:00
17:00
ตรวจเยี่ยม สำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านฯ ปี 2563
15  
08:00
17:00
ตรวจเยี่ยม สำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านฯ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
16  
17  
07:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
08:00
15:00
ตรวจเยี่ยม สำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านฯ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
18  
07:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
19   ดูสัปดาห์ 3
00:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
20  
00:00
19:30
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
08:30
17:00
ตรวจเยี่ยม สำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านฯ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
21  
08:00
17:00
ตรวจเยี่ยม สำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านฯ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
22  
08:30
16:30
จัดเตรียมสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 6/2563
08:30
17:00
ตรวจเยี่ยม สำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านฯ
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
23  
24  
07:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
07:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
25  
07:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
26   ดูสัปดาห์ 4
00:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
27  
00:00
19:30
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้างฯ
07:30
18:00
จัดประชุมทำแผนพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
28  
08:30
17:00
จัดประชุมทำแผนพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
29  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
30  
07:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
31  
07:00
00:00
ควบคุม กำกับ ติดตามงานก่อสร้าง
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
 
วันนี้