ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20214 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  กันยายน   2020   แสดงเดือน
ตุลาคม   2020
  แสดงเดือน   พฤศจิกายน   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
08:00
17:00
ตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
2  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
3  
4   ดูสัปดาห์ 40
5  
06:00
00:00
ประชุมแผน 5 กลุ่มวัย 5-6 ต.ค.63
08:00
16:00
ปรับปรุงฐานข้อมูล อสม.
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
6  
00:00
18:00
ประชุมทำแผน 5 กลุ่มวัย
08:00
16:00
ปรับปรุงฐานข้อมูล อสม.
7  
8  
08:30
16:30
ตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
08:30
14:00
เป็นวิทยากรฯชมรมผู้อายุฯ
9  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
10  
11   ดูสัปดาห์ 41
12  
13  
14  
15  
08:30
16:30
ตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
16  
17  
18   ดูสัปดาห์ 42
19  
20  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
21  
08:30
16:30
ติดต่อราชการและนำเงินส่งธนาคาร
22  
08:30
16:25
ตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
23  
24  
25   ดูสัปดาห์ 43
26  
27  
28  
29  
08:30
16:30
ตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
30  
31  
วันนี้