ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20214 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  ตุลาคม   2020   แสดงเดือน
พฤศจิกายน   2020
  แสดงเดือน   ธันวาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 44
2  
08:30
16:30
เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน
3  
09:00
16:00
ตรวจสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
4  
11:00
13:00
ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ รพ.เกาะกูด
5  
6  
11:00
13:00
ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ รพ.เกาะกูด
7  
8   ดูสัปดาห์ 45
9  
10  
11  
09:00
16:30
จัดเตรียมสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564
10:00
16:30
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
12  
13  
09:00
ตรวจสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
14  
15   ดูสัปดาห์ 46
16  
09:00
16:30
จัดเตรียมสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 3/2564
17  
07:00
16:30
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 3/2563
07:00
16:30
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 3/2564
18  
09:00
ตรวจสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
19  
20  
21  
22   ดูสัปดาห์ 47
23  
24  
25  
10:00
00:00
ประชุมผู้ตรวจประเมิน ประจำปี 2564
26  
00:00
00:00
ประชุมผู้ตรวจประเมิน ITA
27  
00:00
23:30
ประชุมผู้ตรวจประเมิน ITA
28  
00:00
22:00
ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
04:00
00:00
ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
29   ดูสัปดาห์ 48
00:00
22:00
ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
00:00
22:00
ประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
30  
     
วันนี้