ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20214 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
  พฤศจิกายน   2020   แสดงเดือน
ธันวาคม   2020
  แสดงเดือน   มกราคม   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
09:00
13:00
ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
13:00
15:00
ประชุมติดตามงานงบจังหวัด อ.เกาะกูด
2  
3  
07:30
17:00
เข้าร่วมสังเกตการณ์ Re-acc HA
09:30
11:00
ติดตามงานงบจังหวัด อ.เกาะกูด
4  
5  
6   ดูสัปดาห์ 49
7  
8  
08:30
16:30
คืนข้อมูลตรวจคุณภาพน้ำฯ
08:30
16:30
จัดสถานที่อบรมผู้ประกอบการโรงแรมฯ
9  
07:30
17:00
อบรมผู้ประกอบการโรงแรม
10  
11  
12  
13   ดูสัปดาห์ 50
14  
13:00
00:00
ประกวด อสม. เขตสุขภาพที่ ๖
13:00
00:00
ประกวด อสม. เขตสุขภาพที่ ๖
15  
00:00
20:00
ประกวด อสม. เขตสุขภาพที่ ๖
00:00
20:00
ประกวด อสม. เขตสุขภาพที่ ๖
08:00
16:30
ประชุมติดตามงานงบจังหวัด
16  
09:00
16:30
จัดเตรียมสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 4/2563
17  
07:00
16:30
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 4/2563
07:00
16:30
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 4/2564
18  
07:30
16:30
ประชุมการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่
19  
20   ดูสัปดาห์ 51
21  
07:00
16:30
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 5/2563
07:00
16:30
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 5/2563
22  
23  
07:30
16:30
ประชุมการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่
10:00
15:00
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
24  
25  
07:00
16:30
ประชุมการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่
26  
27   ดูสัปดาห์ 52
28  
29  
30  
31  
  
วันนี้