สถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดตราด

  วันที่ 10 มิถุนายน 2565
วันที่ 10 มิถุนายน 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
 
   
       
  วันที่ 8 มิถุนายน 2565
วันที่ 8 มิถุนายน 2565
วันที่ 7 มิถุนายน 2565
วันที่ 7 มิถุนายน 2565
 
   
       
  วันที่ 6 มิถุนายน 2565
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
วันที่ 5 มิถุนายน 2565
วันที่ 5 มิถุนายน 2565
 
   
       
  วันที่ 4 มิถุนายน 2565
วันที่ 4 มิถุนายน 2565
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
 
   
       
  วันที่ 2 มิถุนายน 2565
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 
   
       
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2565
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2565
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
วันที่ 30 เมษายน 2565
วันที่ 30 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 29 เมษายน 2565
วันที่ 29 เมษายน 2565
วันที่ 28 เมษายน 2565
วันที่ 28 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 27 เมษายน 2565
วันที่ 27 เมษายน 2565
วันที่ 26 เมษายน 2565
วันที่ 26 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 25 เมษายน 2565
วันที่ 25 เมษายน 2565
วันที่ 24 เมษายน 2565
วันที่ 24 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 23 เมษายน 2565
วันที่ 23 เมษายน 2565
วันที่ 22 เมษายน 2565
วันที่ 22 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 21 เมษายน 2565
วันที่ 21 เมษายน 2565
วันที่ 20 เมษายน 2565
วันที่ 20 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 19 เมษายน 2565
วันที่ 19 เมษายน 2565
วันที่ 18 เมษายน 2565
วันที่ 18 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 17 เมษายน 2565
วันที่ 17 เมษายน 2565
วันที่ 16 เมษายน 2565
วันที่ 16 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 15 เมษายน 2565
วันที่ 15 เมษายน 2565
วันที่ 14 เมษายน 2565
วันที่ 14 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 13 เมษายน 2565
วันที่ 13 เมษายน 2565
วันที่ 12 เมษายน 2565
วันที่ 12 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 11 เมษายน 2565
วันที่ 11 เมษายน 2565
วันที่ 10 เมษายน 2565
วันที่ 10 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 9 เมษายน 2565
วันที่ 9 เมษายน 2565
วันที่ 8 เมษายน 2565
วันที่ 8 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 7 เมษายน 2565
วันที่ 7 เมษายน 2565
วันที่ 6 เมษายน 2565
วันที่ 6 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 5 เมษายน 2565
วันที่ 5 เมษายน 2565
วันที่ 4 เมษายน 2565
วันที่ 4 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 3 เมษายน 2565
วันที่ 3 เมษายน 2565
วันที่ 2 เมษายน 2565
วันที่ 2 เมษายน 2565
 
   
       
  วันที่ 1 เมษายน 2565
วันที่ 1 เมษายน 2565
วันที่ 31 มีนาคม 2565
วันที่ 31 มีนาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 30 มีนาคม 2565
วันที่ 30 มีนาคม 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 28 มีนาคม 2565
วันที่ 28 มีนาคม 2565
วันที่ 27 มีนาคม 2565
วันที่ 27 มีนาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 26 มีนาคม 2565
วันที่ 26 มีนาคม 2565
วันที่ 25 มีนาคม 2565
วันที่ 25 มีนาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 24 มีนาคม 2565
วันที่ 24 มีนาคม 2565
วันที่ 23 มีนาคม 2565
วันที่ 23 มีนาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 22 มีนาคม 2565
วันที่ 22 มีนาคม 2565
วันที่ 21 มีนาคม 2565
วันที่ 21 มีนาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 20 มีนาคม 2565
วันที่ 20 มีนาคม 2565
วันที่ 19 มีนาคม 2565
วันที่ 19 มีนาคม 2565
 
   
       
  วันที่ 18 มีนาคม 2565
วันที่ 18 มีนาคม 2565
วันที่ 17 มีนาคม 2565
วันที่ 17 มีนาคม 2565