สถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดตราด

  วันที่ 11 มกราคม 2565
วันที่ 11 มกราคม 2565
วันที่ 10 มกราคม 2565
วันที่ 10 มกราคม 2565
 
   
       
  วันที่ 9 มกราคม 2565
วันที่ 9 มกราคม 2565
วันที่ 8 มกราคม 2565
วันที่ 8 มกราคม 2565
 
   
       
  วันที่ 7 มกราคม 2565
วันที่ 7 มกราคม 2565
วันที่ 6 มกราคม 2565
วันที่ 6 มกราคม 2565
 
   
       
  วันที่ 5 มกราคม 2565
วันที่ 5 มกราคม 2565
วันที่ 4 มกราคม 2565
วันที่ 4 มกราคม 2565
 
   
       
  วันที่ 3 มกราคม 2565
วันที่ 3 มกราคม 2565
วันที่ 2 มกราคม 2565
วันที่ 2 มกราคม 2565
 
   
       
  วันที่ 1 มกราคม 2565
วันที่ 1 มกราคม 2565
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 30 ธันวาคม 2564
วันที่ 30 ธันวาคม 2564
วันที่ 29 ธันวาคม 2564
วันที่ 29 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 30 ธันวาคม 2564
วันที่ 30 ธันวาคม 2564
วันที่ 29 ธันวาคม 2564
วันที่ 29 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 28 ธันวาคม 2564
วันที่ 28 ธันวาคม 2564
วันที่ 27 ธันวาคม 2564
วันที่ 27 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 26 ธันวาคม 2564
วันที่ 26 ธันวาคม 2564
วันที่ 25 ธันวาคม 2564
วันที่ 25 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 24 ธันวาคม 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564
วันที่ 23 ธันวาคม 2564
วันที่ 23 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 22 ธันวาคม 2564
วันที่ 22 ธันวาคม 2564
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 20 ธันวาคม 2564
วันที่ 20 ธันวาคม 2564
วันที่ 19 ธันวาคม 2564
วันที่ 19 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 18 ธันวาคม 2564
วันที่ 18 ธันวาคม 2564
วันที่ 17 ธันวาคม 2564
วันที่ 17 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 16 ธันวาคม 2564
วันที่ 16 ธันวาคม 2564
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 14 ธันวาคม 2564
วันที่ 14 ธันวาคม 2564
วันที่ 13 ธันวาคม 2564
วันที่ 13 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 12 ธันวาคม 2564
วันที่ 12 ธันวาคม 2564
วันที่ 11 ธันวาคม 2564
วันที่ 11 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 10 ธันวาคม 2564
วันที่ 10 ธันวาคม 2564
วันที่ 9 ธันวาคม 2564
วันที่ 9 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 8 ธันวาคม 2564
วันที่ 8 ธันวาคม 2564
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 6 ธันวาคม 2564
วันที่ 6 ธันวาคม 2564
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 4 ธันวาคม 2564
วันที่ 4 ธันวาคม 2564
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 
   
       
  วันที่ 31 ตุลาคม 2564
วันที่ 31 ตุลาคม 2564
วันที่ 30 ตุลาคม 2564
วันที่ 30 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 29 ตุลาคม 2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 27 ตุลาคม 2564
วันที่ 27 ตุลาคม 2564
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 25 ตุลาคม 2564
วันที่ 25 ตุลาคม 2564
วันที่ 24 ตุลาคม 2564
วันที่ 24 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 23 ตุลาคม 2564
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
วันที่ 22 ตุลาคม 2564
วันที่ 22 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 20 ตุลาคม 2564
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 17 ตุลาคม 2564
วันที่ 17 ตุลาคม 2564
วันที่ 16 ตุลาคม 2564
วันที่ 16 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 15 ตุลาคม 2564
วันที่ 15 ตุลาคม 2564
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 13 ตุลาคม 2564
วันที่ 13 ตุลาคม 2564
วันที่ 12 ตุลาคม 2564
วันที่ 11 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 10 ตุลาคม 2564
วันที่ 10 ตุลาคม 2564
วันที่ 09 ตุลาคม 2564
วันที่ 09 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 08 ตุลาคม 2564
วันที่ 08 ตุลาคม 2564
วันที่ 07 ตุลาคม 2564
วันที่ 07 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 06 ตุลาคม 2564
วันที่ 06 ตุลาคม 2564
วันที่ 05 ตุลาคม 2564
วันที่ 05 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 04 ตุลาคม 2564
วันที่ 04 ตุลาคม 2564
วันที่ 03 ตุลาคม 2564
วันที่ 03 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 02 ตุลาคม 2564
วันที่ 02 ตุลาคม 2564
วันที่ 01 ตุลาคม 2564
วันที่ 01 ตุลาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 30 กันยายน 2564
วันที่ 30 กันยายน 2564
วันที่ 29 กันยายน 2564
วันที่ 29 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 27 กันยายน 2564
วันที่ 27 กันยายน 2564
วันที่ 26 กันยายน 2564
วันที่ 26 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 25 กันยายน 2564
วันที่ 25 กันยายน 2564
วันที่ 24 กันยายน 2564
วันที่ 24 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 23 กันยายน 2564
วันที่ 23 กันยายน 2564
วันที่ 22 กันยายน 2564
วันที่ 22 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 21 กันยายน 2564
วันที่ 21 กันยายน 2564
วันที่ 20 กันยายน 2564
วันที่ 20 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 19 กันยายน 2564
วันที่ 19 กันยายน 2564
วันที่ 18 กันยายน 2564
วันที่ 18 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 17 กันยายน 2564
วันที่ 17 กันยายน 2564
วันที่ 16 กันยายน 2564
วันที่ 16 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 15 กันยายน 2564
วันที่ 15 กันยายน 2564
วันที่ 14 กันยายน 2564
วันที่ 14 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 13 กันยายน 2564
วันที่ 13 กันยายน 2564
วันที่ 12 กันยายน 2564
วันที่ 12 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 11 กันยายน 2564
วันที่ 11 กันยายน 2564
วันที่ 10 กันยายน 2564
วันที่ 10 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 9 กันยายน 2564
วันที่ 9 กันยายน 2564
วันที่ 8 กันยายน 2564
วันที่ 8 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 7 กันยายน 2564
วันที่ 7 กันยายน 2564
วันที่ 6 กันยายน 2564
วันที่ 6 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 5 กันยายน 2564
วันที่ 5 กันยายน 2564
วันที่ 4 กันยายน 2564
วันที่ 4 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 3 กันยายน 2564
วันที่ 3 กันยายน 2564
วันที่ 2 กันยายน 2564
วันที่ 2 กันยายน 2564
 
   
       
  วันที่ 1 กันยายน 2564
วันที่ 1 กันยายน 2564
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 30 สิงหาคม 2564
วันที่ 30 สิงหาคม 2564
วันที่ 29 สิงหาคม 2564
วันที่ 29 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 28 สิงหาคม 2564
วันที่ 28 สิงหาคม 2564
วันที่ 27 สิงหาคม 2564
วันที่ 27 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 26 สิงหาคม 2564
วันที่ 26 สิงหาคม 2564
วันที่ 25 สิงหาคม 2564
วันที่ 25 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 24 สิงหาคม 2564
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 22 สิงหาคม 2564
วันที่ 22 สิงหาคม 2564
วันที่ 21 สิงหาคม 2564
วันที่ 21 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ 19 สิงหาคม 2564
วันที่ 19 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 18 สิงหาคม 2564
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 16 สิงหาคม 2564
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
วันที่ 15 สิงหาคม 2564
วันที่ 15 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 14 สิงหาคม 2564
วันที่ 14 สิงหาคม 2564
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 12 สิงหาคม 2564
วันที่ 12 สิงหาคม 2564
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 10 สิงหาคม 2564
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 8 สิงหาคม 2564
วันที่ 8 สิงหาคม 2564
วันที่ 7 สิงหาคม 2564
วันที่ 7 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 6 สิงหาคม 2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 4 สิงหาคม 2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 2 สิงหาคม 2564
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
วันที่ 1 สิงหาคม 2564
วันที่ 1 สิงหาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 
   
       
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564