สถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดตราด

 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
วันที่ 14 ตุลาคม 2563
วันที่ 13 ตุลาคม 2563
 
       
 
วันที่ 12 ตุลาคม 2563
วันที่ 11 ตุลาคม 2563
วันที่ 10 ตุลาคม 2563
 
       
 
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
วันที่ 8 ตุลาคม 2563
วันที่ 7 ตุลาคม 2563
 
       
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563
วันที่ 5 ตุลาคม 2563
วันที่ 4 ตุลาคม 2563
 
       
 
วันที่ 3 ตุลาคม 2563
วันที่ 2 ตุลาคม 2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 
       
 
วันที่ 30 กันยายน 2563
วันที่ 29 กันยายน 2563
วันที่ 28 กันยายน 2563
 
       
 
วันที่ 27 กันยายน 2563
วันที่ 26 กันยายน 2563
วันที่ 25 กันยายน 2563
 
       
 
วันที่ 24 กันยายน 2563
วันที่ 23 กันยายน 2563
วันที่ 22 กันยายน 2563
 
       
 
วันที่ 21 กันยายน 2563
วันที่ 20 กันยายน 2563
วันที่ 19 กันยายน 2563
 
       
 
วันที่ 18 กันยายน 2563
วันที่ 17 กันยายน 2563
วันที่ 16 กันยายน 2563
 
       
 
วันที่ 15 กันยายน 2563
วันที่ 14 กันยายน 2563
วันที่ 13 กันยายน 2563
 
       
 
วันที่ 12 กันยายน 2563
วันที่ 11 กันยายน 2563
วันที่ 10 กันยายน 2563
 
       
 
วันที่ 9 กันยายน 2563
วันที่ 8 กันยายน 2563
วันที่ 7 กันยายน 2563
 
       
 
วันที่ 6 กันยายน 2563
วันที่ 5 กันยายน 2563
วันที่ 4 กันยายน 2563
 
       
 
วันที่ 3 กันยายน 2563
วันที่ 2 กันยายน 2563
วันที่ 1 กันยายน 2563
 
       
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
วันที่ 30 สิงหาคม 2563
วันที่ 29 สิงหาคม 2563
 
       
 
วันที่ 28 สิงหาคม 2563
วันที่ 27 สิงหาคม 2563
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
 
       
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563
วันที่ 24 สิงหาคม 2563
วันที่ 23 สิงหาคม 2563
 
       
 
วันที่ 22 สิงหาคม 2563
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
วันที่ 20 สิงหาคม 2563
 
       
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
วันที่ 18 สิงหาคม 2563
วันที่ 17 สิงหาคม 2563
 
       
 
วันที่ 16 สิงหาคม 2563
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
       
 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
 
       
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2563
วันที่ 8 สิงหาคม 2563
 
       
 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
       
 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563
วันที่ 2 สิงหาคม 2563
 
       
 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 
       
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
 
       
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 
       
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
 
       
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
 
       
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 
       
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
 
       
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
 
       
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
 
       
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 
       
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 
       
  วันที่ 29 มิถุนายน 2563
วันที่ 28 มิถุนายน 2563
วันที่ 27 มิถุนายน 2563
 
       
  วันที่ 26 มิถุนายน 2563
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
วันที่ 24 มิถุนายน 2563
 
       
  วันที่ 23 มิถุนายน 2563
วันที่ 22 มิถุนายน 2563
วันที่ 21 มิถุนายน 2563
 
       
  วันที่ 20 มิถุนายน 2563
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
วันที่ 18 มิถุนายน 2563
 
       
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
วันที่ 15 มิถุนายน 2563

 
       
  วันที่ 14 มิถุนายน 2563
วันที่ 13 มิถุนายน 2563
วันที่ 12 มิถุนายน 2563
 
       
  วันที่ 11 มิถุนายน 2563
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
วันที่ 9 มิถุนายน 2563
 
       
  วันที่ 8 มิถุนายน 2563 วันที่ 7 มิถุนายน 2563
วันที่ 6 มิถุนายน 2563
 
       
  วันที่ 5 มิถุนายน 2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563
วันที่ 3 มิถุนายน 2563
 
       
  วันที่ 2 มิถุนายน 2563
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 
       
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 
       
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
 
       
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2563
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
 
       
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
 
       
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
 
       
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
 
       
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
 
       
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2563
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
 
       
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563
 
       
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
 
       
  วันที่ 30 เมษายน 2563
วันที่ 29 เมษายน 2563
วันที่ 28 เมษายน 2563
 
       
  วันที่ 27 เมษายน 2563
วันที่ 26 เมษายน 2563
วันที่ 25 เมษายน 2563
 
       
  วันที่ 24 เมษายน 2563
วันที่ 23 เมษายน 2563
วันที่ 22 เมษายน 2563
 
       
  วันที่ 21 เมษายน 2563
วันที่ 20 เมษายน 2563
วันที่ 19 เมษายน 2563
 
       
  วันที่ 18 เมษายน 2563
วันที่ 17 เมษายน 2563
วันที่ 16 เมษายน 2563
 
       
  วันที่ 15 เมษายน 2563
วันที่ 14 เมษายน 2563
วันที่ 13 เมษายน 2563
 
       
  วันที่ 12 เมษายน 2563
วันที่ 11 เมษายน 2563
วันที่ 10 เมษายน 2563
 
       
  วันที่ 9 เมษายน 2563

วันที่ 8 เมษายน 2563
วันที่ 7 เมษายน 2563
 
       
  วันที่ 6 เมษายน 2563
วันที่ 5 เมษายน 2563
วันที่ 4 เมษายน 2563
 
       
  วันที่ 3 เมษายน 2563
วันที่ 2 เมษายน 2563
วันที่ 1 เมษายน 2563
 
       
  วันที่ 31 มีนาคม 2563
วันที่ 30 มีนาคม 2563
วันที่ 29 มีนาคม 2563
 
       
  วันที่ 28 มีนาคม 2563
วันที่ 27 มีนาคม 2563
วันที่ 26 มีนาคม 2563
 
       
  วันที่ 25 มีนาคม 2563
วันที่ 24 มีนาคม 2563
วันที่ 23 มีนาคม 2563
 
       
     
     

สื่อความรู้สู้ COVID-19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2563

 
       
  วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 
       
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

 
       
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

 
       
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

 
       
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 
       
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

 
       
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 
       
  วันที่ 29 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 28 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 27 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 26 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 24 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 23 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 22 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 18 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 17 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 16 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 15 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 14 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 12 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 11 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 10 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 9 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 8 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 7 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 4 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 3 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 2 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 1 เมษายน 2563

 
       
  วันที่ 31 มีนาคม 2563


 
       
  วันที่ 30 มีนาคม 2563


 
       
  วันที่ 29 มีนาคม 2563


 
       
  วันที่ 27 มีนาคม 2563


 
       
  วันที่ 26 มีนาคม 2563


 
       
  วันที่ 25 มีนาคม 2563


 
 
       
  วันที่ 24 มีนาคม 2563


 
       
  วันที่ 23 มีนาคม 2563


 
 
       
  วันที่ 21 มีนาคม 2563


 
       
       
     
     

มาตรการการป้องกันตัวจาก COVID-19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด

  คลิปตรีงมาตรการความปลอดภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  มาตรการการกักกันตัว โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
  สิ่งสำคัญในการป้องกัน COVID-19 จากนายแพทย์ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
     

บทเพลง !รณรงค์ ระงับการแพร่ระบาดของโรค COVID’19

  เพลงก่อนจะลา
  เพลงล้างมือทั้งอำเภอ
  เพลงแม่ตาหวานบ้านนา
  เพลงแร๊ป COVID’19
     


ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19

  มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 4
  มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3
  มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2
  แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
  แผนรองรับผู้เดินทางกลับจากเกาหลี
  น้ำยาทำความสะอาดพื้น ป้องกันโคโรน่าไวรัส
  ประกัน Covid19 ฟรีสำหรับผู้มีบัตร ATM กรุงไทย คุ้มครอง 60 วัน
  แนวทางการปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีโรคติดเชื้อ
  คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน