สถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดตราด

  วันที่ 19 เมษายน 2564
 
       
  วันที่ 18 เมษายน 2564
วันที่ 17 เมษายน 2564
วันที่ 16 เมษายน 2564
 
       
  วันที่ 15 เมษายน 2564
วันที่ 14 เมษายน 2564
วันที่ 13 เมษายน 2564
 
       
  วันที่ 12 เมษายน 2564
วันที่ 11 เมษายน 2564
วันที่ 10 เมษายน 2564
 
       
  วันที่ 9 เมษายน 2564
วันที่ 8 เมษายน 2564
วันที่ 7 เมษายน 2564
 
       
  วันที่ 6 เมษายน 2564
วันที่ 5 เมษายน 2564
วันที่ 4 เมษายน 2564
 
       
  วันที่ 3 เมษายน 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564
วันที่ 1 เมษายน 2564
 
       
  วันที่ 31 มีนาคม 2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564
วันที่ 29 มีนาคม 2564
 
       
  วันที่ 28 มีนาคม 2564
วันที่ 27 มีนาคม 2564
วันที่ 26 มีนาคม 2564
 
       
  วันที่ 25 มีนาคม 2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564
วันที่ 23 มีนาคม 2564
 
       
  วันที่ 22 มีนาคม 2564
วันที่ 21 มีนาคม 2564
วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
       
  วันที่ 19 มีนาคม 2564
วันที่ 18 มีนาคม 2564
วันที่ 17 มีนาคม 2564
 
       
  วันที่ 16 มีนาคม 2564
วันที่ 15 มีนาคม 2564
วันที่ 14 มีนาคม 2564
 
       
  วันที่ 13 มีนาคม 2564
วันที่ 12 มีนาคม 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564
 
       
  วันที่ 10 มีนาคม 2564
วันที่ 09 มีนาคม 2564
วันที่ 08 มีนาคม 2564
 
       
  วันที่ 07 มีนาคม 2564
วันที่ 06 มีนาคม 2564
วันที่ 05 มีนาคม 2564
 
       
  วันที่ 04 มีนาคม 2564
วันที่ 03 มีนาคม 2564
วันที่ 02 มีนาคม 2564
 
       
  วันที่ 01 มีนาคม 2564
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
 
       
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 
       
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
 
       
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 
       
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 
       
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 
       
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 
       
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
 
       
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
 
       
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 31 มกราคม 2564
 
       
  วันที่ 30 มกราคม 2564
วันที่ 29 มกราคม 2564
วันที่ 28 มกราคม 2564
 
       
  วันที่ 27 มกราคม 2564
วันที่ 26 มกราคม 2564
วันที่ 25 มกราคม 2564
 
       
  วันที่ 24 มกราคม 2564
วันที่ 23 มกราคม 2564
วันที่ 22 มกราคม 2564
 
       
  วันที่ 21 มกราคม 2564
วันที่ 20 มกราคม 2564
วันที่ 19 มกราคม 2564
 
       
  วันที่ 18 มกราคม 2564
วันที่ 17 มกราคม 2564
วันที่ 16 มกราคม 2564
 
       
  วันที่ 15 มกราคม 2564
วันที่ 14 มกราคม 2564
วันที่ 13 มกราคม 2564
 
       
  วันที่ 12 มกราคม 2564
วันที่ 11 มกราคม 2564
วันที่ 10 มกราคม 2564
 
       
 
วันที่ 9 มกราคม 2564
วันที่ 8 มกราคม 2564
วันที่ 7 มกราคม 2564
 
       
 
วันที่ 6 มกราคม 2564
วันที่ 5 มกราคม 2564
วันที่ 4 มกราคม 2564
 
       
 
วันที่ 3 มกราคม 2564
วันที่ 2 มกราคม 2564
วันที่ 1 มกราคม 2564
 
       
 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2563
 
       
 
วันที่ 28 ธันวาคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2563
 
       
 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563
วันที่ 24 ธันวาคม 2563
วันที่ 23 ธันวาคม 2563
 
       
 
วันที่ 22 ธันวาคม 2563
วันที่ 21 ธันวาคม 2563
วันที่ 20 ธันวาคม 2563
 
       
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
วันที่ 17 ธันวาคม 2563
 
       
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
วันที่ 15 ธันวาคม 2563
วันที่ 14 ธันวาคม 2563
 
       
 
วันที่ 13 ธันวาคม 2563
วันที่ 12 ธันวาคม 2563
วันที่ 11 ธันวาคม 2563
 
       
 
วันที่ 10 ธันวาคม 2563
วันที่ 9 ธันวาคม 2563
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
 
       
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2563
วันที่ 6 ธันวาคม 2563
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
 
       
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2563
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
 
       
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
 
       
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 
       
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 
       
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563