หมวดหมู่ : ข่าวไข้เลือดออก
หัวข้อ : สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 36
โดย : cdtrat
อ่าน : 54
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แนวโน้มค่าเฉลี่ยของผู้ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุดเปรียบเทียบกับ 4 สัปดาห์ก่อนหน้า พบผู้ป่วยลดลง แต่ทุกอำเภอยังต้องเฝ้าระวังผู้ป่วย พร้อมควบคุมพาหะอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง