หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวดตราด ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 2 รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คือรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 320 เมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรา
โดย : 3540100204414
อ่าน : 113
อังคาร ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวดตราด ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 2 รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คือรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 320 เมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอน