หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 งบกลาง
โดย : utaionpu
อ่าน : 54
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพและบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง