หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : -จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลนนทรีย์ อำเภอ
โดย : boriharn
อ่าน : 20
จันทร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

-จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
1 หลัง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยราคากลาง จำนวน 1,089,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)