หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 1 หลัง ด้
โดย : boriharn
อ่าน : 25
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                               จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

1 หลัง ด้วยราคากลางเป็นเงินจำนวน 1,392,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)