หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประกาศจังหวัดตราด เรื่องประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
โดย : boriharn
อ่าน : 166
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  เรื่องประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ วงเงินราคากลาง ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง