หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง รายการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ๑ รายการ โดยผู้รับจ้าง บริษัท เพชรตั้งใจ จำกัด วง
โดย : Boriharn
อ่าน : 56
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง รายการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ๑ รายการ โดยผู้รับจ้าง บริษัท เพชรตั้งใจ จำกัด วงเงิน 1,348,200.-บาท 

(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)