ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ปี2565

  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
  ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิด 19 หยุดเชื้อ เพื่อประชาชนตราด
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ปี2565

  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 28
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 27
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 26
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 25
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 24
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 23
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 22
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 21
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 20
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 19
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 18
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 17
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 16
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 15
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 14
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 13
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 12
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 11
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 10
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 09
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 08
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 07
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 06
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 05
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 04
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 03
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 02
  สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 01

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ปี2564

  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 24
  แก้ไขคำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง (พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว) ฉบับที่ 22
  แก้ไขคำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 19
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมเฉพาะพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 15
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9
  รายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตาม มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโรงพยาบาลสนาม
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง ห้ามเรือประมงที่แจ้งออกทำการประมงนอกพื้นที่จังหวัดตราด เข้าจอดเทียบท่าในพื้นที่จังหวัดตราด
  ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง แต่งตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมเคลื่อนที่จังหวัดตราด (ชุดตรวจสมบูรณ์)
     
     
     
     
     
     
     
     

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ปี2563

  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 2720
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 1173
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 1117
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 1073
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 1023
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 1008
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 748
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 722
  แนวทางการขออนุญาติเข้าจังหวัดตราด
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 698
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 684
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 683
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 619
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 588
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 583
  ประกาศจังหวัดตราด ฉบับที่ 580
  ประกาศจังหวัดตราด เรื่องยกเลิกประกาศจังหวัดตราด
  ประกาศจังหวัดตราด เรื่องสั่งปิดสถานที่ราชการ
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 7
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 6
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 5
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 4
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 3
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 2
  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ฉบับที่ 1
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563
  มาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด