ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 20 เมษายน 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
  • ตรวจราชการครั้งที่1/2564 ไม่ 7 มกราคม 2021
  • ตรวจราชการครั้งที่1/2564 ไม่ 8 มกราคม 2021
  • ประชุม ITA 2564 ไม่ 11 มกราคม 2021
  • ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 ไม่ 11 มกราคม 2021
  • ประชุม ITA 2564 ไม่ 12 มกราคม 2021
  • ประชุม PCU/NPCU ไม่ 21 มกราคม 2021
  • ประชุมกรรมการสหกรณ์สธ.ตราด ไม่ 22 มกราคม 2021
  • ประชุม ปรึกษาขั้นตอนอนุมัติโครงการ ไม่ 25 มกราคม 2021
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ไม่ 26 มกราคม 2021
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ไม่ 27 มกราคม 2021