ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 20 เมษายน 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
  • ตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ไม่ 3 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุม 2P safety และประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง CFO ไม่ 5 กุมภาพันธ์ 2021
  • ทำพิธีรับมอบเจลแอลกอฮอล์ พระราชทาน ไม่ 11 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมจัดทำข้อมูลรางวัลเลิศรัฐ โควิด 19 ไม่ 11 กุมภาพันธ์ 2021
  • เปิด คก ก้าวท้าใจ season 3 ไม่ 15 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์สถานประกอบการประเภทการแสดงดนตรีฯ ไม่ 16 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ไม่ 16 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมคณะทำงานติดตามงบกลุ่มงาน ปี 2564 ครั้งที่ 1 ไม่ 18 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 จ.ตราด ไม่ 19 กุมภาพันธ์ 2021
  • ตรวจสุขภาพ 100 คน ไม่ 22 กุมภาพันธ์ 2021