ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 20 เมษายน 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
  • ประชุมชี้แจงแนวทางสุขศึกษา ปี2564 ไม่ 1 มีนาคม 2021
  • ประชุมคณะทำงาน AEFI ไม่ 3 มีนาคม 2021
  • สำนักงานจังหวัดตราด ขอใช้ ไม่ 5 มีนาคม 2021
  • อบรมความรู้ 5 ส. ไม่ 8 มีนาคม 2021
  • ชี้แจงการดำเนินงานหนอนพยาธิ ไม่ 9 มีนาคม 2021
  • อบรม ATLS ไม่ 10 มีนาคม 2021
  • ประชุม ITA ปีงบประมาณ 2564 ไม่ 15 มีนาคม 2021
  • ประชุม ITA ปีงบประมาณ 2564 ไม่ 16 มีนาคม 2021
  • ประชุมมะเร็ง ไม่ 17 มีนาคม 2021
  • ประชุมชี้แจงการจัดทำผลการงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ไม่ 18 มีนาคม 2021