ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 21 เมษายน 20213 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
  • รับรายงานตัวนักเรียนทุนปี64 ไม่ 1 เมษายน 2021
  • ประชุมเตรียมความพร้อมไตรกีฬานาวี ไม่ 2 เมษายน 2021
  • จัดประชุมคกก.บุหรี่สุราจังหวัด ไม่ 7 เมษายน 2021
  • ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด ไม่ 8 เมษายน 2021
  • กิจกรรมงานวันสงกรานต์ 2564 ไม่ 9 เมษายน 2021
  • ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางและครุภัณฯงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ.2564 และงบโควิด19 รอบ1 รอบ 2 ทุกวิธี ไม่ 16 เมษายน 2021
  • อบรมเตรียมความพร้อไตรกีฬา ไม่ 19 เมษายน 2021
  • งานสงกรานต์ สสจ.ตราด ไม่ 20 เมษายน 2021
  • ประชุมกรรมการสหกรณ์สธ.ตราด ไม่ 23 เมษายน 2021
  • รับมอบเครื่อง AED ไม่ 27 เมษายน 2021