ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 20 เมษายน 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ไม่ 18 มิถุนายน 2021
  • อบรมวินัย ไม่ 21 มิถุนายน 2021
  • ประชุมกรรมการสหกรณ์สธ.ตราด ไม่ 25 มิถุนายน 2021
  • ประชุม กบ/คปสจ. ไม่ 29 มิถุนายน 2021