ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 20 เมษายน 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
  • ประชุมอนุกรรมการมาตรา 41 ไม่ 19 มกราคม 2021
  • ประชุม คกก.ITAสสจ. ไม่ 25 มกราคม 2021
  • อบรมการจัดทำแผนยุทศาสตร์ ไม่ 26 มกราคม 2021
  • อบรมการจัดทำแผนยุทศาสตร์ ไม่ 27 มกราคม 2021