ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 20 เมษายน 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
  • พิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ไม่ 1 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 1/64 ไม่ 10 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมแนวทางการดำเนินงาน Mental Health Check in ไม่ 15 กุมภาพันธ์ 2021
  • สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ไม่ 17 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน 5 ส ไม่ 22 กุมภาพันธ์ 2021
  • ประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 ไม่ 25 กุมภาพันธ์ 2021