ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 20 เมษายน 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
  • ประชุมคณะทำงาน Service plan จังหวัดตราด ไม่ 1 มีนาคม 2021
  • ประชุมเก็บน้ำส่งตรวจ ไม่ 12 มีนาคม 2021
  • ประชุมเป้าหมายวัคซีนโควิด 19 ไม่ 15 มีนาคม 2021
  • สัมภาษณ์ผู้สมัครงานตำแหน่ง ยาม แม่บ้าน คนสวน พัสดุ ไม่ 17 มีนาคม 2021
  • ประชุมติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์สาธารณสุขชายแดน ไม่ 18 มีนาคม 2021
  • service plan เขต 6 ไม่ 22 มีนาคม 2021
  • ประชุม EMS ไม่ 23 มีนาคม 2021
  • ประชุมแลกเปลี่ยน ไม่ 23 มีนาคม 2021