ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 21 เมษายน 20213 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ระกำแสนหวาน (20 คน)
  • ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ 10 มีนาคม 2021
  • ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ 11 มีนาคม 2021
  • ประชุมเรื่องกรอบอัตรากำลัง ไม่ 11 มีนาคม 2021
  • ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ไม่ 12 มีนาคม 2021
  • ประชุมคณะทำงาน ตราดรำลึก ไม่ 15 มีนาคม 2021
  • ประชุมคัดกรองโควิด ตราดรำลึก ไม่ 16 มีนาคม 2021
  • ประชุม PP non UC ไม่ 23 มีนาคม 2021
  • ตรวจสอบภายใน ไม่ 1 เมษายน 2021
  • รับรายงานตัวนักเรียนทุนปี64 ไม่ 2 เมษายน 2021
  • ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางและครุภัณฯงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ.2564 และงบโควิด19 รอบ1 รอบ 2 ทุกวิธี ไม่ 19 เมษายน 2021