ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 21 เมษายน 20213 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องประชุม conference (20 คน)
  • ประชุมคณะทำงานคัดกรอง สสจ.ตราด ไม่ 4 มกราคม 2021
  • การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ไม่ 6 มกราคม 2021
  • ตรวจราชการครั้งที่1/2564 ไม่ 7 มกราคม 2021
  • ตรวจราชการครั้งที่1/2564 ไม่ 8 มกราคม 2021
  • ประชุมทางไกล NCD New care design by R6 ไม่ 13 มกราคม 2021
  • ประชุมทางไกล พิจารณาโยกย้าย 3 สายงาน ไม่ 13 มกราคม 2021
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ"ตรวจหูให้รู้ว่าหนูได้ยิน"เขตสุขภาพที่ 6 ไม่ 14 มกราคม 2021
  • ประชุม อปสข.จากเขต ไม่ 21 มกราคม 2021
  • ประชุมระบบทางไกล ฌกส. อสม.แห่งประเทศไทย (Video Conference) ไม่ 22 มกราคม 2021
  • ประชุม vdoconfarent กรมอนามัย ไม่ 25 มกราคม 2021