ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 21 เมษายน 20213 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   ห้องประชุม conference (20 คน)
  • ประชุมการใช้ web NCD by IT (NCD@Home) ไม่ 2 มีนาคม 2021
  • ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ 8 มีนาคม 2021
  • ประชุมพิจารณาคัดเลือกคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ 9 มีนาคม 2021
  • ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ 10 มีนาคม 2021
  • ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ไม่ 11 มีนาคม 2021
  • ประชุมพิจารณาคัดเลือกคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ 12 มีนาคม 2021
  • ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบโควิดรอบ2 กลุ่มที่ 1 และ ไม่ 15 มีนาคม 2021
  • ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 1 การแพทย์วินิจฉัยขั้นสูง Demonstrate รายการที่ 4 และรายการที่ 5 ไม่ 16 มีนาคม 2021
  • ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 1 การแพทย์วินิจฉัยขั้นสูง จำนวน 14 รายการ รวมเป็นเงิน 14,410,000.-บาท ไม่ 16 มีนาคม 2021
  • ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ 17 มีนาคม 2021