ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 9 มีนาคม 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: อังคาร 9 มีนาคม 2021     ดูสัปดาห์ 11
08:30 - 12:00     ชี้แจงการดำเนินงานหนอนพยาธิ
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ชี้แจงการดำเนินงานหนอนพยาธิ

cd

08:30 - 16:30     ประชุมพิจารณาคัดเลือกคุณลักษณะเฉพาะ
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุมพิจารณาคัดเลือกคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์