ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พุธ 04 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 45
08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น 1
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์

08:30 - 16:30     การใช้ระบบ NEW GFMIS Thai
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
อบรมออนไลน์