ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 21 เมษายน 20213 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 21 เมษายน 2021
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การจัดทำคู่มือเพศวิถีศึกษาสำหรับนร.ระดับถมตอนปลาย (พุธ, 21 เมษายน 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)      จาก : 08:00   ถึง : 16:00
  5 คน (ภิญญดา) ...
 • ประชุมพัฒนาระบบ wafarin clinic (พุธ, 21 เมษายน 2021)
 • ห้องประชุม : ระกำแสนหวาน (20 คน)      จาก : 13:00   ถึง : 17:00
  ประชุมพัฒนาระบบ wafarin clinic จำนวน 15 คน ...
 • ประชุมระบบทางไกล webex การดำเนิน"หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้าน ต้องปลอดภัย คนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ" (พุธ, 21 เมษายน 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)      จาก : 09:00   ถึง : 14:00
  ประชุมระบบทางไกล webex การดำเนิน"หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้าน ต้องปลอดภัย คนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ" จิรยุทธ์ ...
 • สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) (พฤหัสบดี, 22 เมษายน 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)      จาก : 13:00   ถึง : 16:30
  สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) ...
 • ประชุมกรรมการสหกรณ์สธ.ตราด (ศุกร์, 23 เมษายน 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์สธ.ตราด ...
 • ประชุมการดำเนินงานคณะทำงานพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาในปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (จันทร์, 26 เมษายน 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)      จาก : 09:00   ถึง : 12:00
  หน่วยงานนอก 12 คน (ภิญญดา) ...
 • รับมอบเครื่อง AED (อังคาร, 27 เมษายน 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)      จาก : 08:00   ถึง : 13:00
  กลุ่มงาน NCD จัดรับมอบเครื่อง AED สภากาชาดไทย (50 คน) ...
 • ประชุม กบ/คปสจ.ตราด 2564 (พฤหัสบดี, 29 เมษายน 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)      จาก : 08:00   ถึง : 17:00
  ประชุม กบ/คปสจ.ตราด 2564 ...
 • ประชุมฐานข้อมูลงานสุขภาพจิต (พฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)      จาก : 08:00   ถึง : 16:00
  จนท.สธ.จำนวน 40 คน/พรชนก ...
 • ประชุมติดดามงานงบพัฒนาจังหวัด (ศุกร์, 7 พฤษภาคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)      จาก : 08:30   ถึง : 14:30
  เจ้าหน้าที่ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต. 80 คน ...