ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 20 มกราคม 2021
 • ประชุม Rabise Free Zone และ ร 36 (พุธ, 20 มกราคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)      จาก : 08:30   ถึง : 16:30
  ประชุมทีมเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อขับเคลื่อน Rabise Free Zone และการใช้งาน ร 36 ในการติดตามการดำเนินงาน ...
 • ประชุม PCU/NPCU (พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)      จาก : 09:30   ถึง : 16:00
  ชี้แจงงบประมาณจัดสรร.สป.หน่วยละ 40,000 บาท ...
 • ประชุม อปสข.จากเขต (พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)      จาก : 08:30   ถึง : 14:00
  ประชุม อปสข.จากเขต

  กลุ่มงานประกัน จำนวน 5 คน ...
 • ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด (ศุกร์, 22 มกราคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
  ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด 40 คน ...
 • ประชุมระบบทางไกล ฌกส. อสม.แห่งประเทศไทย (Video Conference) (ศุกร์, 22 มกราคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)      จาก : 13:30   ถึง : 15:00
  ประชุมระบบทางไกล ฌกส. อสม.แห่งประเทศไทย (Video Conference) จิรยุทธ์ ...
 • ประชุมยาเสพติด (จันทร์, 25 มกราคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)      จาก : 08:30   ถึง : 16:00
  พรชนก NCD ...
 • ประชุม DOT Meeting (อังคาร, 26 มกราคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)      จาก : 08:30   ถึง : 16:30
  ประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรค 60 คน ...
 • อบรมการจัดทำแผนยุทศาสตร์ (อังคาร, 26 มกราคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)      จาก : 09:00   ถึง : 16:00
  พยศ ...
 • อบรมการจัดทำแผนยุทศาสตร์ (พุธ, 27 มกราคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)      จาก : 09:00   ถึง : 16:00
  พยศ ...
 • ประชุม กบ/คปสจ. (พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2021)
 • ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)      จาก : 08:00   ถึง : 17:00
  ประชุม กบ/คปสจ. ...