ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 16 มกราคม 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 10 มกราคม 2021 till 16 มกราคม 2021 (สัปดาห์ที่ : 3)     ดูเดือน มกราคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 10 มกราคม 2021

จันทร์ 11 มกราคม 2021
08:00 - 16:30     ประชุม ITA 2564
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ประชุม ITA 2564
13:00 - 16:30     ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
จำนวน 30 คน
อังคาร 12 มกราคม 2021
08:00 - 16:30     ประชุม ITA 2564
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ประชุม ITA 2564
พุธ 13 มกราคม 2021
09:00 - 12:00     ประชุมทางไกล พิจารณาโยกย้าย 3 สายงาน
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุมทางไกล พิจารณาโยกย้าย 3 สายงาน
13:00 - 17:00     ประชุมทางไกล NCD New care design by R6
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุมทางไกล NCD New care design by R6 ผ่าน WebEx
พฤหัสบดี 14 มกราคม 2021
13:00 - 16:30     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ"ตรวจหูให้รู้ว่าหนูได้ยิน"เขตสุขภาพที่ 6
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ตรวจหูให้รู้ว่าหนูได้ยิน" เขตสุขภาพที่ 6 ผ่านระบบ VDO Conference เวลา 13.00 - 16.30 น.
ศุกร์ 15 มกราคม 2021

เสาร์ 16 มกราคม 2021