ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 20 เมษายน 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 18 เมษายน 2021 till 24 เมษายน 2021 (สัปดาห์ที่ : 17)     ดูเดือน เมษายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 18 เมษายน 2021

จันทร์ 19 เมษายน 2021
08:30 - 16:30     ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางและครุภัณฯงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ.2564 และงบโควิด19 รอบ1 รอบ 2 ทุกวิธี
ห้องประชุม : ระกำแสนหวาน (20 คน)
ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางและครุภัณฯงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ.2564 และงบโควิด19 รอบ1 รอบ 2 ทุกวิธี
08:30 - 16:00     อบรมเตรียมความพร้อไตรกีฬา
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
กลุ่มงาน NCD จัดอบรม เตรียมความพร้อมงานไตรกีฬานาวี 100 คน
อังคาร 20 เมษายน 2021
08:00 - 15:00     งานสงกรานต์ สสจ.ตราด
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
งานสงกรานต์ สสจ.ตราด
08:30 - 16:30     ประชุมทำแผน Service plan 23 สาขา ผ่านระบบ Zoom Conference
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุมทำแผน Service plan 23 สาขา ผ่านระบบ Zoom Conference
พุธ 21 เมษายน 2021
08:00 - 16:00     ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การจัดทำคู่มือเพศวิถีศึกษาสำหรับนร.ระดับถมตอนปลาย
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
5 คน (ภิญญดา)
09:00 - 14:00     ประชุมระบบทางไกล webex การดำเนิน"หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้าน ต้องปลอดภัย คนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ"
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุมระบบทางไกล webex การดำเนิน"หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้าน ต้องปลอดภัย คนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ" จิรยุทธ์
13:00 - 17:00     ประชุมพัฒนาระบบ wafarin clinic
ห้องประชุม : ระกำแสนหวาน (20 คน)
ประชุมพัฒนาระบบ wafarin clinic จำนวน 15 คน
พฤหัสบดี 22 เมษายน 2021
13:00 - 16:30     สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
ศุกร์ 23 เมษายน 2021
13:00 - 16:00     ประชุมกรรมการสหกรณ์สธ.ตราด
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์สธ.ตราด
เสาร์ 24 เมษายน 2021