ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 29 พฤศจิกายน 2020 till 05 ธันวาคม 2020 (สัปดาห์ที่ : 48)     ดูเดือน ธันวาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2020

จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2020
09:00 - 12:00     ประชุมชี้แจงแผนงานบริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ปีงบประมาณ 2564
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
กลุ่มงานส่งเสริม
อังคาร 01 ธันวาคม 2020
08:00 - 17:00     ประชุม กบ/คปสจ.
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ประชุม กบ/คปสจ.
09:00 - 12:00     ประชุม VDO Conference
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุม VDO Conference
พุธ 02 ธันวาคม 2020
08:00 - 09:30     กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)

พฤหัสบดี 03 ธันวาคม 2020
08:00 - 12:00     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ สาธารณสุขตราด
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)

ศุกร์ 04 ธันวาคม 2020
08:30 - 16:30     ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทันตสาธารณสุข
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทันตสาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด
จำนวน 50 คน
09:00 - 16:00     ประชุมเลขาคณะกรรมการพชอ.ทุกอำเภอ
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพชอ.งบประมาณสป.อำเภอละ 20,000 บาท

2. ติดตามการดำเนินงานพชอ.งบประมาณสสส.อำเภอละ 50,000 บาท
เสาร์ 05 ธันวาคม 2020