ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 18 มกราคม 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ธันวาคม   2019   แสดงเดือน
มกราคม   2020
  แสดงเดือน   กุมภาพันธ์   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
2  
08:30
16:30
ประชุมทีมงาน "วิ่งไล่ยุง" [เมื่อ: 2019-12-27 14:34:00]
3  
08:30
12:00
ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดตราด 1/2563 [เมื่อ: 2019-12-11 14:01:13]
4  
5   ดูสัปดาห์ 1
6  
08:30
16:30
จัดอบรม EMR รายใหม่ [เมื่อ: 2019-11-13 14:16:12]
7  
08:30
16:30
จัดอบรม EMR รายใหม่ [เมื่อ: 2019-11-13 14:16:25]
14:00
16:30
ประชุมคณกรรมการกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว [เมื่อ: 2020-01-02 10:17:33]
8  
08:30
16:30
จัดอบรม EMR รายใหม่ [เมื่อ: 2019-11-13 14:16:37]
08:30
17:00
ประชุุมแลกเปลี่ยน MRA [เมื่อ: 2019-11-13 14:21:02]
09:00
16:00
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2563 ครั้งที่ 2 [เมื่อ: 2020-01-02 14:31:10]
9  
10  
08:00
16:00
จัดอบรม EMR รายใหม่ [เมื่อ: 2020-01-09 13:52:38]
08:30
16:30
จัดอบรม EMR รายใหม่ [เมื่อ: 2019-11-13 14:17:02]
11  
12   ดูสัปดาห์ 2
13  
14  
09:00
12:00
ประชุม [เมื่อ: 2020-01-13 13:19:32]
13:00
16:00
ประชุมวัยทำงาน [เมื่อ: 2020-01-03 15:30:17]
13:30
16:00
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2563 ครั้งที่ 2 [เมื่อ: 2019-12-27 15:41:03]
15  
16  
17  
18  
19   ดูสัปดาห์ 3
20  
08:30
16:00
ประชุมคณะกรรมการ QLN เพื่อเรียนรู้ทักษะกระบวนการเป็น Coaching [เมื่อ: 2020-01-07 15:37:30]
09:00
16:00
ประชุมรับผู้ตรวจ งานส่งเสริม [เมื่อ: 2020-01-14 13:52:14]
21  
08:30
16:30
ประชุม PMQA สสจ.ตราด [เมื่อ: 2020-01-15 10:25:00]
08:30
16:00
ประชุมชี้แจงข้อกฎหมายและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า เครื่องสำอาง [เมื่อ: 2019-12-18 11:50:48]
22  
08:30
16:30
ประชุม PMQA สสจ.ตราด ครั้งที่ 3 [เมื่อ: 2020-01-07 15:13:25]
08:30
16:30
ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภับระดับจังหวัด [เมื่อ: 2019-12-20 11:03:51]
23  
08:30
16:30
ประชุม dot meeting [เมื่อ: 2019-12-18 16:05:49]
09:00
16:30
ประชุม ITA [เมื่อ: 2020-01-07 10:37:33]
09:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปควัสดุการแพทย์ฯ 2/2563 [เมื่อ: 2020-01-16 16:36:36]
24  
08:30
16:30
ประชุม PMQA สสอ.ทุกแห่ง ครั้งที่ 3 [เมื่อ: 2020-01-07 14:55:43]
13:30
16:00
ประชุมคณะทำงานติดตามงบกลุ่มงาน ปี 2563 [เมื่อ: 2019-12-27 15:42:49]
25  
26   ดูสัปดาห์ 4
27  
08:30
16:30
ประชุม PMQA สสจ.ตราด ครั้งที่ 4 [เมื่อ: 2020-01-07 15:12:48]
28  
08:30
16:30
ประชุม PMQA สสอ.ทุกแห่ง ครั้งที่ 4 [เมื่อ: 2020-01-07 15:00:56]
09:00
16:00
ประชุมชี้แจงข้อกฎหมายและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค [เมื่อ: 2020-01-02 09:15:07]
29  
08:00
17:00
ประชุม Dot meeting [เมื่อ: 2019-12-24 13:01:18]
08:30
16:00
ประชุมการจัดหารายได้ [เมื่อ: 2020-01-02 15:11:10]
30  
08:00
17:00
ประชุม กบ/คปสจ. [เมื่อ: 2019-11-14 09:35:58]
08:00
12:00
ประชุม ผอ.รพช/ รพ [เมื่อ: 2019-11-14 09:38:38]
08:00
12:00
ประชุม สสอ.7แห่ง [เมื่อ: 2019-11-14 09:40:46]
31  
08:00
16:00
ประชุมคณะทำงานยาเสพติดครั้งที่ 1 /63 [เมื่อ: 2020-01-03 13:44:11]
09:00
16:00
ประชุมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) [เมื่อ: 2020-01-10 14:47:41]
 
วันนี้