ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
จันทร์ 14 ตุลาคม 20191 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กันยายน   2019   แสดงเดือน
ตุลาคม   2019
  แสดงเดือน   พฤศจิกายน   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
2  
3  
08:00
12:00
ประชุมงานมุทิตาจิต [เมื่อ: 2019-09-26 14:35:24]
08:30
16:30
ประชุมTB [เมื่อ: 2019-09-25 11:16:35]
13:30
16:30
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์ประเมิน Healthy Resort ปี 63 [เมื่อ: 2019-09-24 08:53:05]
4  
5  
6   ดูสัปดาห์ 40
7  
13:30
16:30
ประชุมเตรียมการงานกีฬาแห่งชาติ [เมื่อ: 2019-10-01 23:50:35]
8  
9  
10  
08:30
16:30
ประชุมเครืองข่ายตราดสีทอง [เมื่อ: 2018-10-12 10:36:17]
15:00
16:00
ประชุมกลุ่มงาน NCD [เมื่อ: 2019-10-10 10:43:05]
11  
12  
13   ดูสัปดาห์ 41
14  
13:30
16:30
ประชุมเตรียมการงานกีฬาแห่งชาติ [เมื่อ: 2019-10-01 23:52:49]
15  
09:00
12:00
ประชุม กบ. [เมื่อ: 2019-10-02 09:08:31]
13:00
16:00
ประชุมของบพัฒนาจังหวัดปี64 [เมื่อ: 2019-10-07 14:14:46]
16  
13:00
17:00
ประชุมตัวชี้วัด2563 [เมื่อ: 2019-09-25 20:40:28]
17  
09:00
17:00
ประชุมถอดบทเรียนการจัดทำแผนสุขภาพ [เมื่อ: 2019-09-23 10:46:49]
13:00
16:00
ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการฯสหกรณ์ [เมื่อ: 2019-09-23 15:37:03]
18  
19  
20   ดูสัปดาห์ 42
21  
08:00
17:00
อบรมการตรวจวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรีย [เมื่อ: 2019-10-01 15:02:34]
09:00
14:00
ประชุม VDO Conference ชี้แจงการใช้ระบบข้าราชการระบบอิเล็คทรอนิค [เมื่อ: 2019-10-09 15:33:07]
22  
08:00
17:00
อบรมการตรวจวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรีย [เมื่อ: 2019-10-01 15:02:44]
23  
24  
25  
26  
27   ดูสัปดาห์ 43
28  
29  
13:00
15:00
ประชุมกลุ่มออมสิน โครงการคุณภาพชีวิต [เมื่อ: 2019-10-09 11:46:32]
13:30
16:30
ประชุมเตรียมการงานกีฬาแห่งชาติ [เมื่อ: 2019-10-01 23:53:41]
30  
31  
13:00
16:30
ประชุม คปสจ. [เมื่อ: 2019-10-08 09:01:53]
  
วันนี้