ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 20 สิงหาคม 20192 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กรกฎาคม   2019   แสดงเดือน
สิงหาคม   2019
  แสดงเดือน   กันยายน   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
08:30
16:30
ประชุมคณะอนุกรรมการวัสดุการแพทย์ [เมื่อ: 2019-07-25 11:06:12]
13:30
16:30
ประชุมย่อย [เมื่อ: 2019-07-23 15:26:45]
2  
08:30
16:00
ประชุมรับเสด็จฯ โครงการ TO BE NUMBER ONE สสจ. [เมื่อ: 2019-07-22 14:59:15]
09:00
16:00
ตรวจเครื่องแฮนด์แอลล์ [เมื่อ: 2019-07-09 10:36:04]
09:00
16:00
ประชุมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) [เมื่อ: 2019-07-10 16:30:28]
3  
4   ดูสัปดาห์ 31
5  
09:00
16:30
ประชุมการพัฒนาระบบบัญชีของหน่วยบริการ [เมื่อ: 2019-07-30 08:19:27]
09:30
16:00
ประชุม คกก.กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว [เมื่อ: 2019-07-22 19:02:17]
6  
08:00
17:00
ประชุมรับเสด็จฯ [เมื่อ: 2019-07-19 17:19:42]
7  
08:00
16:30
กิจกรรมทำบุญ/ทอดผ้าป่าต้นไม้ [เมื่อ: 2019-07-23 15:25:47]
13:30
16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดสภากาแฟ [เมื่อ: 2019-08-05 08:41:40]
8  
08:30
16:00
ประชุม QA [เมื่อ: 2019-07-18 10:19:25]
08:30
16:30
ประชุมเครืองข่ายตราดสีทอง [เมื่อ: 2018-10-12 10:33:12]
13:00
16:00
ประเมินจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด [เมื่อ: 2019-07-26 10:41:20]
9  
10  
11   ดูสัปดาห์ 32
12  
13  
09:00
16:00
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รอบติดตาม ปีงบ ๒๕๖๒ [เมื่อ: 2019-07-04 13:33:10]
14  
09:00
16:00
ประชุมเตรียมการทำแผนปี 63 [เมื่อ: 2019-07-30 09:09:38]
15  
10:00
12:00
ประชุมทีมรับรองปลัดฯ [เมื่อ: 2019-08-13 09:04:10]
14:00
16:00
ประชุมหน่วยปฐมพยาบาลรับเสด็จ [เมื่อ: 2019-08-12 21:32:51]
16  
09:00
16:00
ประชุมเพื่อสรุผผลการดำเนินงานตามโครงการจังหวัด [เมื่อ: 2019-07-15 09:51:27]
09:30
12:00
ประชุมคณะกรรมการอ่าน อวช [เมื่อ: 2019-07-31 10:49:23]
13:00
16:00
ประชุมชี้แจงการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจศูนย์วิทย์ฯกรมอนามัย [เมื่อ: 2019-07-18 07:59:44]
17  
18   ดูสัปดาห์ 33
19  
20  
08:30
16:00
โครงการสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดตราด [เมื่อ: 2019-07-26 14:46:53]
13:00
16:30
ทดสอบการใช้เครื่องวัดมวลไขมัน [เมื่อ: 2019-08-01 13:04:37]
21  
13:00
16:00
ประชุมคณะทำงานติดตามงบกลุ่มงาน ปี 2562 [เมื่อ: 2018-12-13 14:49:33]
22  
09:00
16:00
ประชุมเตรียมการทำแผนปี 63 [เมื่อ: 2019-07-30 09:09:24]
23  
08:30
16:30
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2562 [เมื่อ: 2018-10-05 11:34:11]
24  
25   ดูสัปดาห์ 34
26  
08:00
16:00
รับการประเมินผลการดำเนินงาน สาธารณสุขชายแดน จาก TICA [เมื่อ: 2019-07-19 15:51:40]
13:00
16:00
คัดเลือกสาธารณสุขอำเภอ คลองใหญ่ [เมื่อ: 2019-08-13 08:57:32]
27  
09:00
16:00
สรุปแผน HR [เมื่อ: 2019-08-05 13:56:28]
28  
08:30
16:30
ประชุมติดตามงาน IHR [เมื่อ: 2019-08-06 14:50:59]
29  
08:30
16:30
ประชุมทำแผนมาลาเรีย RAI2E [เมื่อ: 2019-07-31 19:30:49]
30  
13:00
16:30
ประชุม คปสจ. [เมื่อ: 2019-07-22 16:27:38]
31  
วันนี้