ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 15 กรกฎาคม 20202 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มิถุนายน   2020   แสดงเดือน
กรกฎาคม   2020
  แสดงเดือน   สิงหาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
09:30
16:30
ประชุมVDO conferant โควิด 19 ห้องพลอยแดง [เมื่อ: 2020-06-18 10:08:35]
13:00
16:00
ประชุมตำบลวิถีชีวิตใหม่ [เมื่อ: 2020-06-29 09:16:56]
2  
08:30
16:00
จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ประสบการการใช้ยาแผนไทย จังหวัดตราด [เมื่อ: 2020-07-02 10:54:58]
09:00
16:00
ประชุมวางแผนการบริหารจัดการเงินสอย [เมื่อ: 2020-06-25 13:14:52]
09:00
16:30
ประชุมสร้างความร่วมมือการใช้บัณฑิต(พยาบาล)ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และสสจ.ตราด [เมื่อ: 2020-06-18 10:05:53]
3  
08:30
16:00
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายฯและคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับจังหวัด [เมื่อ: 2020-06-16 12:34:25]
09:00
16:00
เตรียมห้อง TO BE NUMBER ONE [เมื่อ: 2020-07-02 10:39:32]
4  
5   ดูสัปดาห์ 27
6  
7  
8  
08:00
17:00
tica ติดตามงาน สาสุข ชายแดน [เมื่อ: 2020-06-17 09:09:51]
09:30
16:30
ประชุมVDO conferant โควิด 19 ห้องพลอยแดง [เมื่อ: 2020-06-18 10:09:22]
9  
07:00
17:00
รับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 [เมื่อ: 2020-06-02 14:16:42]
07:00
17:00
รับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 [เมื่อ: 2020-06-02 14:19:17]
07:00
17:00
รับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 [เมื่อ: 2020-06-02 14:18:56]
10  
08:30
16:30
ซ้อมร้องเพลง พอ.สว. [เมื่อ: 2020-07-01 20:58:42]
11  
12   ดูสัปดาห์ 28
13  
08:30
16:30
ประชุม Dot meeting TB [เมื่อ: 2020-06-24 11:01:04]
14  
15  
08:30
16:30
ประชุม IS online [เมื่อ: 2020-07-13 11:20:11]
09:30
16:30
ประชุมVDO conferant โควิด 19 ห้องพลอยแดง [เมื่อ: 2020-06-18 10:09:45]
16  
17  
08:30
16:30
อบรมอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำปี 2563 [เมื่อ: 2020-06-17 13:26:30]
13:30
16:30
ประชุมผ่านระบบ Vdo conference การกกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร [เมื่อ: 2020-07-10 09:54:28]
18  
19   ดูสัปดาห์ 29
20  
09:30
16:00
ประชุมคณะทำงานติดตามงบกลุ่มงาน ปี 2563 [เมื่อ: 2020-07-15 13:11:08]
21  
08:30
16:30
ประชุมจัดทำแผน พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2564 [เมื่อ: 2020-04-24 15:04:40]
13:00
16:30
แพทย์สอบ อบรม FM 2 x 2 [เมื่อ: 2020-06-24 16:08:27]
13:00
16:30
แพทย์สอบ อบรม FM 2 x 2 [เมื่อ: 2020-06-24 16:09:18]
22  
09:30
16:30
ประชุมVDO conferant โควิด 19 ห้องพลอยแดง [เมื่อ: 2020-06-18 10:10:01]
23  
08:30
16:30
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยฯ [เมื่อ: 2019-12-09 10:11:40]
09:00
16:00
ประชุมคณะทำงาน QA เพื่อคัดเลือกผลงาน [เมื่อ: 2020-07-13 12:49:30]
24  
08:30
16:30
ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย ปี 2563 [เมื่อ: 2020-05-27 15:37:59]
25  
26   ดูสัปดาห์ 30
27  
28  
29  
09:30
16:30
ประชุมVDO conferant โควิด 19 ห้องพลอยแดง [เมื่อ: 2020-06-18 10:10:25]
30  
08:00
17:00
ประชุม กบ/คปสจ. [เมื่อ: 2019-11-14 09:37:29]
08:00
12:00
ประชุม ผอ.รพช/ รพ [เมื่อ: 2019-11-14 09:39:50]
08:00
12:00
ประชุม สสอ.7แห่ง [เมื่อ: 2019-11-14 09:42:15]
31  
08:30
16:40
ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย ปี 2563 [เมื่อ: 2020-06-26 10:15:27]
 
วันนี้