ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อาทิตย์ 15 ธันวาคม 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤศจิกายน   2019   แสดงเดือน
ธันวาคม   2019
  แสดงเดือน   มกราคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 48
2  
09:00
12:00
ประชุม [เมื่อ: 2019-12-02 08:50:30]
3  
13:30
16:30
ประชุมกีฬาอาวุโสแห่งชาติ [เมื่อ: 2019-11-29 13:29:02]
4  
13:00
16:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม [เมื่อ: 2019-11-19 14:56:31]
5  
6  
09:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการแพทย์ ปีงบ 2563 [เมื่อ: 2019-11-26 15:21:33]
09:00
12:00
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานขึ้นปีใหม่ 2563 [เมื่อ: 2019-12-03 09:41:02]
13:30
16:30
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2563 [เมื่อ: 2019-12-04 08:54:44]
7  
8   ดูสัปดาห์ 49
9  
08:00
17:00
ประชุมชี้แจงนโยบายแผนงานโรคไม่ติดต่อฯ [เมื่อ: 2019-11-19 12:01:36]
09:00
16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 11 [เมื่อ: 2019-12-02 11:59:54]
09:30
12:00
ประชุมจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก [เมื่อ: 2019-12-06 10:46:57]
10  
11  
09:00
16:00
ประชุมทบทวนแผน ให้สอดคล้องกับแนวทางตรวจราชการ [เมื่อ: 2019-12-06 15:07:59]
12  
08:30
16:30
ประชุมเครืองข่ายตราดสีทอง [เมื่อ: 2018-10-12 10:36:53]
08:30
12:00
ประชุมชี้แจงการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online และการใช้บัตรเครดิตราชการ [เมื่อ: 2019-12-09 14:58:52]
13:00
16:00
สอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ [เมื่อ: 2019-12-02 15:18:05]
13  
08:30
16:00
ประชุมกลุ่มสัจจะฯสสจ.ตราด [เมื่อ: 2019-11-22 08:54:13]
14  
15   ดูสัปดาห์ 50
16  
13:00
17:00
ประชุม NCD Board ครั้งที่1/63 [เมื่อ: 2019-12-04 11:03:33]
13:00
16:30
ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดตราด [เมื่อ: 2019-12-02 10:24:47]
17  
08:00
16:30
ประชุมผู้ประกอบการน้ำดื่ม [เมื่อ: 2019-11-25 10:32:55]
18  
08:30
15:00
คัดเลือกกรรมการกลางระดับจังหวัด [เมื่อ: 2019-12-02 10:37:15]
19  
08:30
16:30
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยฯ [เมื่อ: 2019-12-09 10:07:27]
08:30
16:30
อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ [เมื่อ: 2019-12-13 09:42:34]
09:00
16:00
ประชุม คณะ CHRO [เมื่อ: 2019-12-06 11:47:14]
20  
08:30
16:30
ประชุม SIME [เมื่อ: 2019-11-19 11:05:38]
09:00
12:00
ประชุมเตรียมความพร้อมออกตรวจเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายฯ [เมื่อ: 2019-11-25 14:50:08]
21  
09:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข [เมื่อ: 2019-12-11 11:04:30]
22   ดูสัปดาห์ 51
23  
09:00
16:00
ประชุมชี้แจงข้อกฎหมายและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค [เมื่อ: 2019-11-25 10:26:13]
24  
08:30
16:30
ประชุมเครือข่ายทันตสาธารณสุขครั้งที่ 1 [เมื่อ: 2019-11-27 11:42:39]
13:00
16:00
ประชุมเลื่อนระดับชำนาญงานและจริยธรรมวิจัย [เมื่อ: 2019-12-11 09:23:49]
25  
09:00
16:00
จัดงานปีใหม่ [เมื่อ: 2019-11-27 11:42:50]
26  
27  
28  
29   ดูสัปดาห์ 52
30  
31  
    
วันนี้