ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 22 กันยายน 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  สิงหาคม   2020   แสดงเดือน
กันยายน   2020
  แสดงเดือน   ตุลาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
2  
10:00
12:00
ประชุมประเมินผลงาน นวก.ชำนาญการ [เมื่อ: 2020-08-27 16:18:00]
3  
08:00
16:00
ประชุมวัยทำงาน [เมื่อ: 2020-09-01 12:24:35]
09:00
12:00
ประชุมพิจารณาคัดเลือกระดับ8 [เมื่อ: 2020-08-27 16:08:54]
4  
09:00
16:00
ประชุมแผน EMS งบ 2564 [เมื่อ: 2020-07-20 12:20:04]
5  
6   ดูสัปดาห์ 36
7  
8  
08:00
12:00
ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน Service Plan สาขายาเสพติด [เมื่อ: 2020-08-28 16:24:38]
9  
09:00
12:00
Conference แนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์ [เมื่อ: 2020-08-24 15:02:48]
10  
12:30
16:30
ประชุม Zoom ปฐมภูมิจากสำนักงานปลัดกระทรวง [เมื่อ: 2020-08-27 10:04:13]
11  
12  
13   ดูสัปดาห์ 37
14  
15  
08:30
16:30
ประชุมมาลาเรีย [เมื่อ: 2020-08-17 13:45:02]
16  
08:30
16:30
ประชุมมาลาเรีย [เมื่อ: 2020-08-17 13:45:16]
17  
13:00
16:00
พิจารณาโยกย้าย [เมื่อ: 2020-09-08 09:57:05]
18  
19  
20   ดูสัปดาห์ 38
21  
09:00
12:00
ประชุมหารืองบบริการPPA ระดับเขต ปี64 ในการป้องกันในวัยรุ่น [เมื่อ: 2020-09-18 16:15:02]
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต [เมื่อ: 2020-09-17 13:40:29]
22  
23  
13:00
16:00
ประชุม ก.ธ.จ. [เมื่อ: 2020-09-08 10:18:03]
13:00
16:30
ประชุมเตรียมความพร้อม อสม.ในเฝ้าระวังโควิด 19 [เมื่อ: 2020-09-18 09:58:58]
24  
25  
08:00
16:00
ประชุมถอดบทเรียนโครงการปิ่นโตฯ [เมื่อ: 2020-09-03 09:54:26]
26  
27   ดูสัปดาห์ 39
28  
29  
08:00
17:00
ประชุม กบ/คปสจ. [เมื่อ: 2019-11-20 15:07:47]
08:00
12:00
ประชุม ผอ.รพช/ รพ [เมื่อ: 2019-11-20 15:07:56]
08:00
12:00
ประชุม สสอ.7แห่ง [เมื่อ: 2019-11-20 15:08:04]
30  
   
วันนี้