ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 20220 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มิถุนายน   2022   แสดงเดือน
กรกฎาคม   2022
  แสดงเดือน   สิงหาคม   2022  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
     
1  
2  
3   ดูสัปดาห์ 26
4  
13:30
16:00
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 3/65 [เมื่อ: 2022-06-30 16:22:16]
5  
09:00
12:00
ก้าวท้าใจ [เมื่อ: 2022-06-29 11:30:39]
6  
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติแบบการติดตั้งและแผนการปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ [เมื่อ: 2022-06-29 19:05:38]
7  
8  
08:30
16:30
ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินฯ ปีงบประมาณ 2565 [เมื่อ: 2022-06-13 16:14:36]
09:00
13:30
ประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี2565 [เมื่อ: 2022-03-25 11:28:09]
13:30
16:00
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน YFHS และอำเภอออนไลน์ [เมื่อ: 2022-06-10 09:38:43]
9  
10   ดูสัปดาห์ 27
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17   ดูสัปดาห์ 28
18  
13:00
16:00
ประชุม ม.41 [เมื่อ: 2022-06-17 12:40:22]
19  
08:30
16:30
ประชุม OSCC [เมื่อ: 2022-06-09 13:48:29]
08:30
16:30
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการ [เมื่อ: 2022-06-29 15:57:31]
20  
08:00
16:00
ประชุมโครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศ (จังหวัดตราด-จังหวัดเกาะกง) อริตตา พยศ. [เมื่อ: 2022-06-13 10:49:20]
09:00
16:00
ประชุมจัดทำแผน พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566 [เมื่อ: 2022-05-30 14:26:53]
21  
08:00
16:00
ประชุมโครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศ (จังหวัดตราด-จังหวัดเกาะกง) อริตตา พยศ. [เมื่อ: 2022-06-13 10:50:07]
22  
08:00
16:00
ประชุมโครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศ (จังหวัดตราด-จังหวัดเกาะกง) อริตตา พยศ. [เมื่อ: 2022-06-13 10:50:52]
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ [เมื่อ: 2022-01-07 10:27:28]
23  
24   ดูสัปดาห์ 29
25  
08:00
16:30
อบรมฟื้นฟู EMR [เมื่อ: 2022-05-11 11:51:20]
26  
08:00
17:00
ประชุมบำบัดฯ [เมื่อ: 2022-06-08 12:32:56]
27  
08:00
17:00
ประชุมบำบัดฯ [เมื่อ: 2022-06-08 12:34:05]
28  
08:00
17:00
ประชุม กบ/คปสจ. [เมื่อ: 2021-11-01 16:14:38]
29  
30  
31   ดูสัปดาห์ 30
      
วันนี้