ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 23 เมษายน 20191 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มีนาคม   2019   แสดงเดือน
เมษายน   2019
  แสดงเดือน   พฤษภาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
2  
08:00
16:30
ประชุมร้านขายยา จังหวัดตราด [เมื่อ: 2019-02-22 10:22:29]
09:00
12:00
ประชุม กบ. [เมื่อ: 2019-03-19 09:39:27]
3  
13:00
17:00
ซ้อมแผนสาธารณภัย [เมื่อ: 2019-03-25 18:31:24]
4  
09:00
16:00
FEX&EOC การจัดการสาธารณภัย [เมื่อ: 2019-02-01 10:13:41]
09:00
16:00
FEX&EOC การจัดการสาธารณภัย [เมื่อ: 2019-03-26 09:51:59]
10:00
14:00
ต้อนรับการซ้อมแผน [เมื่อ: 2019-03-29 12:26:31]
5  
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดตราด [เมื่อ: 2019-03-04 09:27:53]
13:00
16:00
ประชุมออกตรวจเหล้า/บุหรี่ ช่วงสงกรานต์ [เมื่อ: 2019-04-05 09:21:39]
6  
7   ดูสัปดาห์ 14
8  
9  
09:00
12:00
กระทรวงตามงานสาสุขชายแดน [เมื่อ: 2019-03-06 20:22:19]
10  
08:30
16:30
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2562 [เมื่อ: 2019-03-20 15:30:49]
08:30
16:30
คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งบกลาง ปี2561) [เมื่อ: 2019-04-05 09:01:23]
08:30
16:30
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ (งบต่างประเทศ) [เมื่อ: 2019-04-05 08:59:20]
11  
08:30
16:30
จัดกิจกรรมสงกรานต์ [เมื่อ: 2019-04-02 15:53:28]
08:30
16:30
ประชุมเครืองข่ายตราดสีทอง [เมื่อ: 2018-10-12 10:26:54]
12  
13  
14   ดูสัปดาห์ 15
15  
16  
17  
09:00
12:00
ประชุมการรายงานโรคติดต่อ [เมื่อ: 2019-04-10 15:05:35]
18  
08:30
16:30
ประชุมเครืองข่ายตราดสีทอง [เมื่อ: 2019-04-17 11:36:00]
19  
08:30
16:30
ประชุมคณะกรรมการ [เมื่อ: 2018-11-16 09:38:19]
08:30
16:30
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฯ (งบต่างประเทศ) [เมื่อ: 2019-04-05 10:52:59]
20  
21   ดูสัปดาห์ 16
22  
09:00
16:00
ประชุม Healthy resort [เมื่อ: 2018-11-09 15:49:32]
23  
08:00
16:30
ประชุมGMP น้ำดื่มน้ำแข็ง [เมื่อ: 2019-03-01 10:04:45]
24  
08:00
16:30
ประชุมGMP อาหาร [เมื่อ: 2019-03-01 10:05:36]
13:00
16:00
ประชุมคณะทำงานติดตามงบกลุ่มงาน ปี 2562 [เมื่อ: 2018-12-13 14:40:15]
25  
26  
08:00
16:30
ประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ [เมื่อ: 2019-04-04 13:49:52]
08:00
16:00
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน [เมื่อ: 2019-03-04 11:26:23]
08:30
16:30
ประชุมเครือข่ายทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 3 [เมื่อ: 2018-10-05 11:30:25]
27  
28   ดูสัปดาห์ 17
29  
08:00
16:00
ประชุมติดตามการดำเนินงานเหล้า/บุหรี่ [เมื่อ: 2019-03-22 14:13:58]
13:30
16:30
ประชุมคณะกกรมการสืบสวน [เมื่อ: 2019-04-23 09:03:16]
30  
13:00
16:30
ประชุม คปสจ. [เมื่อ: 2019-03-25 10:33:28]
    
วันนี้