ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 20194 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤษภาคม   2019   แสดงเดือน
มิถุนายน   2019
  แสดงเดือน   กรกฎาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 22
3  
08:00
16:00
รับนักเรียนทุน ทำสัญญา [เมื่อ: 2019-05-01 15:37:24]
4  
08:00
16:00
รับนักเรียนทุน ทำสัญญา [เมื่อ: 2019-05-01 15:39:27]
09:00
16:00
ประชุมสรุปผลการติดตามงานโครงการงบจังหวัด ครั้งที่1 [เมื่อ: 2019-05-15 16:22:25]
14:00
16:00
ประชุมกรรมการบ้านพัก [เมื่อ: 2019-05-28 15:19:37]
5  
08:00
16:00
รับนักเรียนทุน ทำสัญญา [เมื่อ: 2019-05-01 15:48:50]
08:30
16:30
ประชุมไข้เลือดออก [เมื่อ: 2019-06-04 15:30:55]
13:00
16:00
ประชุม ม.41 [เมื่อ: 2019-05-23 14:32:51]
6  
08:00
16:00
รับนักเรียนทุน ทำสัญญา [เมื่อ: 2019-05-01 15:49:58]
08:30
12:00
ประชุมติดตามงบจังหวัด [เมื่อ: 2019-06-06 15:16:41]
09:00
12:00
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก [เมื่อ: 2019-06-04 08:51:51]
7  
08:00
16:00
รับนักเรียนทุน ทำสัญญา [เมื่อ: 2019-05-01 15:50:49]
09:00
16:00
ข้าราชการ รายงานตัวเข้ารับราชการ [เมื่อ: 2019-06-06 16:02:40]
09:00
16:30
ประชุมติดตามงานพชอ.+เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการรอบ 2 ปี 2562 [เมื่อ: 2019-05-31 15:54:38]
8  
9   ดูสัปดาห์ 23
10  
08:00
16:00
รับนักเรียนทุน ทำสัญญา [เมื่อ: 2019-05-14 09:59:21]
13:00
16:30
ประชุมติดตามงบจังหวัด [เมื่อ: 2019-06-10 09:58:41]
11  
08:30
16:30
สคร.ตามงาน TB [เมื่อ: 2019-05-24 11:35:42]
09:00
16:00
อบรมเรื่องวัดกลิ่น [เมื่อ: 2019-04-19 10:26:34]
12  
09:00
18:00
อบรมเรื่องวัดกลิ่น [เมื่อ: 2019-04-19 10:27:01]
13  
08:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด [เมื่อ: 2019-04-25 11:59:15]
08:30
16:30
ประชุมเครืองข่ายตราดสีทอง [เมื่อ: 2018-10-12 10:29:38]
14  
08:30
16:30
ประชุมติดตามงานแผนไทยไตรมาส 3 [เมื่อ: 2019-05-08 14:16:15]
09:00
13:00
ประชุม ITA [เมื่อ: 2019-06-07 11:49:31]
13:00
17:00
ประชุม NCD Board ครั้งที่2/62 [เมื่อ: 2019-05-27 15:24:56]
15  
16   ดูสัปดาห์ 24
17  
09:00
16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการวัสดุการแพทย์ฯ [เมื่อ: 2019-05-29 11:20:06]
18  
08:30
16:30
อบรมการให้ความรู้ เรื่อง ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่(16 ตำรับ) [เมื่อ: 2019-06-05 14:13:55]
09:00
12:00
ประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคม [เมื่อ: 2019-06-14 11:21:15]
09:30
12:00
ประชุม กบ. [เมื่อ: 2019-06-06 10:45:18]
19  
08:30
16:30
อบรมการให้ความรู้ เรื่อง ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่(16 ตำรับ) [เมื่อ: 2019-06-05 14:14:10]
20  
21  
08:30
16:00
ประกวดตำบลจัดการสุขภาพ /โรงเรียนสุขบัญญัติ/หมู่บ้านปรับเปลี่ยน [เมื่อ: 2018-11-27 10:44:20]
08:30
16:30
ประชุม PCM [เมื่อ: 2019-06-14 14:35:36]
09:00
16:00
โรงเรียนสุขบัญญัติ/หมู่บ้านปรับเปลี่ยน [เมื่อ: 2019-06-19 13:26:20]
22  
23   ดูสัปดาห์ 25
24  
25  
26  
27  
28  
09:00
16:00
ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน 40 คน [เมื่อ: 2019-04-24 11:39:24]
29  
30   ดูสัปดาห์ 26
      
วันนี้