ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มกราคม   2019   แสดงเดือน
กุมภาพันธ์   2019
  แสดงเดือน   มีนาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
     
1  
08:00
16:00
ประชุมรับแพทย์ศึกษาดูงาน [เมื่อ: 2019-01-29 10:08:42]
09:00
15:00
เตรียมรับผู้ตรวจฯ [เมื่อ: 2019-01-31 14:07:39]
09:30
12:00
ประชุมผู้ดูแลระบบสารบรรณฯ [เมื่อ: 2019-01-31 14:08:28]
2  
3   ดูสัปดาห์ 5
4  
5  
6  
08:00
17:00
รับตรวจราชการรอบที่ 1ปี 62 [เมื่อ: 2019-01-11 10:15:13]
7  
08:30
16:30
ประชุมเตรียมความพร้อม ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ [เมื่อ: 2019-01-29 09:30:10]
09:00
15:00
ประชุมติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน [เมื่อ: 2018-12-17 12:03:32]
13:00
16:00
พิจารณาผลการเสนอราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ [เมื่อ: 2019-01-28 19:13:31]
8  
9  
10   ดูสัปดาห์ 6
11  
08:30
16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการยาฯ [เมื่อ: 2019-01-08 11:41:34]
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการ พรบ สุขภาพจิต [เมื่อ: 2018-11-13 15:55:29]
12  
09:00
16:00
อบรมอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนท่องเที่ยว [เมื่อ: 2018-11-09 15:48:42]
13  
14  
08:30
16:30
ประชุมเครืองข่ายตราดสีทอง [เมื่อ: 2018-10-12 10:25:37]
09:30
16:30
ประชุมคกก.พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน [เมื่อ: 2018-12-24 13:35:55]
15  
16  
17   ดูสัปดาห์ 7
18  
12:00
17:00
ประชุมไข้เลือดออก [เมื่อ: 2019-02-12 15:12:26]
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดตราด [เมื่อ: 2019-02-07 11:41:51]
19  
20  
21  
13:00
16:00
ประชุมปฎิบัติการงานพัสดุุ/การเงิน/ธุรการ [เมื่อ: 2019-01-29 10:36:48]
13:00
16:00
ประชุมผู้ปฎิบัติงานพัสดุุ/การเงิน/ธุรการ [เมื่อ: 2019-01-29 10:38:15]
13:00
16:00
ประชุมผู้ปฎิบัติงานพัสดุุ/การเงิน/ธุรการ [เมื่อ: 2019-01-29 10:40:27]
22  
08:30
16:30
ประชุมเครือข่ายทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 2 [เมื่อ: 2018-10-05 11:28:51]
13:30
16:30
ประชุมกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [เมื่อ: 2019-02-13 14:01:24]
23  
24   ดูสัปดาห์ 8
25  
13:30
16:00
ประชุมกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [เมื่อ: 2019-02-15 13:25:17]
26  
08:30
16:30
อบรมการใช้โปรแกรมHDCผู้รับผิดชอบงานคลินิกเอดส์ [เมื่อ: 2019-02-07 16:01:43]
09:00
16:00
ประชุมสรุปผลการติดตามงานโครงการงบจังหวัด ครั้งที่1 [เมื่อ: 2018-10-25 10:05:30]
27  
08:00
17:00
แถลงข่าว+อบรม Stroke-STEMI [เมื่อ: 2019-01-24 11:12:07]
08:00
16:00
ประชุม คณะ CHRO [เมื่อ: 2019-02-08 11:23:29]
09:00
16:30
ประชุมทีมเยี่ยมรพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ+จังหวัด-ระบบ LAB [เมื่อ: 2019-02-15 16:03:59]
28  
12:00
16:00
ประชุมคปสจ. [เมื่อ: 2019-01-25 10:13:53]
  
วันนี้