ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 9 มีนาคม 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ธันวาคม   2020   แสดงเดือน
มกราคม   2021
  แสดงเดือน   กุมภาพันธ์   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
     
1  
2  
3   ดูสัปดาห์ 1
4  
14:00
16:30
ประชุมคณะทำงานคัดกรอง สสจ.ตราด [เมื่อ: 2021-01-04 11:04:57]
5  
6  
13:00
16:30
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ [เมื่อ: 2021-01-04 10:48:40]
7  
08:00
16:00
ตรวจราชการครั้งที่1/2564 [เมื่อ: 2020-12-04 20:24:02]
08:00
16:00
ตรวจราชการครั้งที่1/2564 [เมื่อ: 2021-01-04 09:50:31]
8  
08:00
16:00
ตรวจราชการครั้งที่1/2564 [เมื่อ: 2020-12-04 20:23:47]
08:00
16:00
ตรวจราชการครั้งที่1/2564 [เมื่อ: 2021-01-04 09:51:05]
9  
10   ดูสัปดาห์ 2
11  
08:00
16:30
ประชุม ITA 2564 [เมื่อ: 2020-12-18 14:06:48]
13:00
16:30
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 [เมื่อ: 2021-01-04 10:37:29]
12  
08:00
16:30
ประชุม ITA 2564 [เมื่อ: 2020-12-18 14:53:15]
13  
09:00
12:00
ประชุมทางไกล พิจารณาโยกย้าย 3 สายงาน [เมื่อ: 2021-01-11 13:05:37]
13:00
17:00
ประชุมทางไกล NCD New care design by R6 [เมื่อ: 2021-01-12 13:01:29]
14  
13:00
16:30
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ"ตรวจหูให้รู้ว่าหนูได้ยิน"เขตสุขภาพที่ 6 [เมื่อ: 2021-01-13 09:27:00]
15  
16  
17   ดูสัปดาห์ 3
18  
19  
13:00
16:00
ประชุมอนุกรรมการมาตรา 41 [เมื่อ: 2021-01-11 08:44:54]
20  
21  
08:30
14:00
ประชุม อปสข.จากเขต [เมื่อ: 2021-01-14 13:15:14]
09:30
16:00
ประชุม PCU/NPCU [เมื่อ: 2021-01-13 09:58:41]
22  
13:00
17:00
ประชุมกรรมการสหกรณ์สธ.ตราด [เมื่อ: 2021-01-21 11:02:32]
13:30
15:00
ประชุมระบบทางไกล ฌกส. อสม.แห่งประเทศไทย (Video Conference) [เมื่อ: 2021-01-19 10:28:51]
23  
24   ดูสัปดาห์ 4
25  
08:00
16:00
ประชุม ปรึกษาขั้นตอนอนุมัติโครงการ [เมื่อ: 2021-01-22 16:23:19]
09:00
16:00
ประชุม vdoconfarent กรมอนามัย [เมื่อ: 2021-01-22 16:31:25]
13:30
16:30
ประชุม คกก.ITAสสจ. [เมื่อ: 2021-01-21 09:52:28]
26  
08:00
16:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข [เมื่อ: 2021-01-22 15:23:53]
08:30
16:30
ประชุมคณะกรรมการ PMQA สสอ.ทุกแห่ง [เมื่อ: 2021-01-22 02:59:44]
09:00
16:00
อบรมการจัดทำแผนยุทศาสตร์ [เมื่อ: 2021-01-18 10:02:40]
27  
08:00
16:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข [เมื่อ: 2021-01-22 15:23:17]
09:00
16:00
ประชุม conference TICA [เมื่อ: 2021-01-25 10:13:56]
09:00
16:00
อบรมการจัดทำแผนยุทศาสตร์ [เมื่อ: 2021-01-18 10:03:07]
28  
08:00
17:00
ประชุม กบ/คปสจ. [เมื่อ: 2021-01-04 16:56:01]
08:30
16:30
ประชุมคณะกรรมการ PMQA สสอ.ทุกแห่ง [เมื่อ: 2021-01-22 03:00:41]
29  
30  
31   ดูสัปดาห์ 5
      
วันนี้