ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 16 มกราคม 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ตุลาคม   2020   แสดงเดือน
พฤศจิกายน   2020
  แสดงเดือน   ธันวาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 44
2  
08:00
20:00
อบรมออนไลน์ [เมื่อ: 2020-10-26 14:57:07]
08:30
16:30
การใช้ระบบ NEW GFMIS Thai [เมื่อ: 2020-10-30 10:14:54]
13:00
15:00
นพ.ภาณุวัฒน์ นัดหัวหน้าพยาบาลทุกแห่งประชุม [เมื่อ: 2020-10-12 13:55:12]
3  
08:00
20:00
อบรมข้าราชการ รุ่น [เมื่อ: 2020-10-26 14:57:36]
08:30
16:30
การใช้ระบบ NEW GFMIS Thai [เมื่อ: 2020-10-30 10:15:24]
4  
08:00
20:00
อบรมข้าราชการ รุ่น 1 [เมื่อ: 2020-10-26 15:00:06]
08:30
16:30
การใช้ระบบ NEW GFMIS Thai [เมื่อ: 2020-10-30 10:15:50]
5  
08:00
20:00
อบรมข้าราชการ รุ่น 1 [เมื่อ: 2020-10-26 15:00:34]
08:30
16:30
การใช้ระบบ NEW GFMIS Thai [เมื่อ: 2020-10-30 10:16:17]
6  
08:00
20:00
อบรมข้าราชการ รุ่น 1 [เมื่อ: 2020-10-26 15:00:58]
08:30
16:30
การใช้ระบบ NEW GFMIS Thai [เมื่อ: 2020-10-30 10:16:50]
7  
8   ดูสัปดาห์ 45
9  
08:00
20:00
อบรมข้าราชการ รุ่น 2 [เมื่อ: 2020-10-29 10:06:40]
09:30
16:00
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร (กรณีพิเศษ ระยะ ที่ 3) [เมื่อ: 2020-10-22 11:12:57]
10:00
12:00
ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรโครงการงบพัฒนาจังหวัด 64 [เมื่อ: 2020-10-30 11:33:28]
10  
08:00
16:00
ประชุม NCDs Board ผ่าน WebEx [เมื่อ: 2020-10-22 13:30:46]
08:00
20:00
อบรมข้าราชการ รุ่น 2 [เมื่อ: 2020-10-29 10:06:56]
13:00
16:00
ประชุมชี้แจงการเข้าร่วม ALQ [เมื่อ: 2020-10-26 09:47:19]
11  
08:00
20:00
อบรมข้าราชการ รุ่น 2 [เมื่อ: 2020-10-29 10:07:07]
12  
08:00
20:00
อบรมข้าราชการ รุ่น 2 [เมื่อ: 2020-10-29 10:07:20]
13  
14  
15   ดูสัปดาห์ 46
16  
08:30
16:30
ประชุมมะเร็ง [เมื่อ: 2020-10-30 09:23:46]
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต [เมื่อ: 2020-11-09 08:47:14]
17  
08:30
08:25
ประชุมคณะทำงานPCM/SIME [เมื่อ: 2020-10-14 15:23:32]
13:00
16:00
ประชุมหารือแนวทางการใช้งบประมาณปี 64 [เมื่อ: 2020-11-16 13:36:54]
18  
08:30
16:30
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยจ.ตราดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ [เมื่อ: 2020-10-28 09:26:30]
19  
20  
21  
22   ดูสัปดาห์ 47
23  
08:30
16:30
ประชุมคณะทำงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [เมื่อ: 2020-10-14 15:21:34]
13:00
18:00
ประชุมVDO conferant แผนบูรณาการเขตสุขภาพที่ 6 [เมื่อ: 2020-11-23 09:49:19]
13:00
16:30
ประชุมคณะทำงาน 5ส. [เมื่อ: 2020-11-21 06:22:20]
24  
13:30
16:30
ประชุมคณะกรรมการ ITA [เมื่อ: 2020-11-23 08:43:17]
25  
08:00
16:00
รายงานตัว ข้าราชการกรณีพิเศษ รอบ3 [เมื่อ: 2020-10-29 16:21:36]
26  
08:00
16:00
Cyber Security ภัยคุกคามของ Ransomware [เมื่อ: 2020-11-04 08:51:55]
27  
08:30
16:30
อบรมความรู้เรื่องการการบริหารจัดการขยะยุคโควิด -19 [เมื่อ: 2020-10-21 10:45:58]
13:00
17:00
ประชุม service plan สาขาหัวใจ ผ่าน yeallink [เมื่อ: 2020-11-17 13:26:34]
28  
29   ดูสัปดาห์ 48
30  
09:00
12:00
ประชุมชี้แจงแผนงานบริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ปีงบประมาณ 2564 [เมื่อ: 2020-11-27 15:43:23]
     
วันนี้