ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 20 เมษายน 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กุมภาพันธ์   2021   แสดงเดือน
มีนาคม   2021
  แสดงเดือน   เมษายน   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
08:30
16:30
ประชุมคณะทำงาน Service plan จังหวัดตราด [เมื่อ: 2021-02-24 12:15:28]
08:30
16:30
ประชุมชี้แจงแนวทางสุขศึกษา ปี2564 [เมื่อ: 2021-02-04 09:09:47]
2  
12:00
16:00
ประชุมการใช้ web NCD by IT (NCD@Home) [เมื่อ: 2021-02-18 15:01:39]
3  
08:30
12:00
ประชุมคณะทำงาน AEFI [เมื่อ: 2021-03-01 17:36:56]
4  
5  
08:00
16:00
สำนักงานจังหวัดตราด ขอใช้ [เมื่อ: 2021-03-01 13:00:57]
6  
7   ดูสัปดาห์ 10
8  
08:30
16:30
ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ [เมื่อ: 2021-03-05 09:32:54]
08:30
16:30
อบรมความรู้ 5 ส. [เมื่อ: 2021-02-04 15:00:26]
9  
08:30
12:00
ชี้แจงการดำเนินงานหนอนพยาธิ [เมื่อ: 2021-02-24 12:04:20]
08:30
16:30
ประชุมพิจารณาคัดเลือกคุณลักษณะเฉพาะ [เมื่อ: 2021-03-01 12:22:54]
10  
08:00
16:00
อบรม ATLS [เมื่อ: 2021-02-08 15:33:50]
08:30
16:30
ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ [เมื่อ: 2021-03-03 16:16:19]
08:30
16:30
ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ [เมื่อ: 2021-03-09 10:52:33]
11  
12:00
16:00
ประชุมเรื่องกรอบอัตรากำลัง [เมื่อ: 2021-03-10 09:43:36]
12:30
16:30
ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ [เมื่อ: 2021-03-11 09:58:21]
13:30
16:30
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล [เมื่อ: 2021-02-25 13:36:16]
12  
08:30
16:30
ประชุมพิจารณาคัดเลือกคุณลักษณะเฉพาะ [เมื่อ: 2021-03-04 13:19:25]
13:00
16:00
ประชุมเก็บน้ำส่งตรวจ [เมื่อ: 2021-02-17 15:02:20]
13:00
16:00
ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำประปาหมู่บ้าน [เมื่อ: 2021-03-12 09:40:35]
13  
14   ดูสัปดาห์ 11
15  
16  
17  
08:00
16:00
ประชุมมะเร็ง [เมื่อ: 2021-02-22 13:12:51]
08:30
16:30
ประชุมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ [เมื่อ: 2021-03-16 16:13:13]
09:00
12:00
สัมภาษณ์ผู้สมัครงานตำแหน่ง ยาม แม่บ้าน คนสวน พัสดุ [เมื่อ: 2021-03-15 09:28:26]
18  
08:30
16:30
ประชุมชี้แจงการจัดทำผลการงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ [เมื่อ: 2021-02-23 12:58:37]
13:30
16:30
ประชุมติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์สาธารณสุขชายแดน [เมื่อ: 2021-03-04 13:11:54]
19  
13:00
16:00
ประชุมกรรมการสหกรณ์สธ.ตราด [เมื่อ: 2021-03-15 10:39:47]
20  
21   ดูสัปดาห์ 12
22  
13:00
16:00
service plan เขต 6 [เมื่อ: 2021-03-22 09:26:18]
13:00
16:30
เตรียมความพร้อมการดำเนินงานวัคซีนโควิด 19 [เมื่อ: 2021-03-22 10:34:51]
23  
24  
08:00
16:00
อบรม ATLS [เมื่อ: 2021-02-08 15:34:56]
25  
08:30
16:30
ประชุม VDO Conference การให้บริการวัคซีนโควิด 19 [เมื่อ: 2021-03-24 09:42:24]
12:00
16:00
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [เมื่อ: 2021-03-10 16:17:33]
26  
08:00
16:00
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [เมื่อ: 2021-03-10 16:16:53]
13:00
16:30
ประชุมคณะกรรมการ 5*5 [เมื่อ: 2021-03-24 09:05:19]
27  
28   ดูสัปดาห์ 13
29  
08:00
17:00
ประชุม กบ/คปสจ. [เมื่อ: 2021-03-15 11:30:27]
30  
09:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปควัสดุการแพทย์ฯ /2564 [เมื่อ: 2021-03-30 08:53:08]
31  
   
วันนี้