ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20214 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: ศุกร์ 06 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 45
11:00 - 13:00     ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ รพ.เกาะกูด
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ไปรับที่ท่าเรือแหลมศอก
มยุรี,คณะ 9 คน
นายเสรี แพทย์นุสนธิ์