ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20214 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: อังคาร 17 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 47
07:00 - 16:30     ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 3/2563
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ อบต.ไม้รูด หมู่ 1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ศราวุธ,คณะ 10 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์ ...

07:00 - 16:30     ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 3/2564
ทะเบียนรถ : อท 4665 กทม.
ณ อบต.ไม้รูด หมู่ 1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ศราวุธและคณะ 10 คน
นายสราวุธ วงเจริญ
...