ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 16 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
เหตุการณ์จาก 15 พฤศจิกายน 2020 till 21 พฤศจิกายน 2020 (สัปดาห์ที่ : 46)     ดูเดือน พฤศจิกายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2020

จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2020
09:00 - 16:30     จัดเตรียมสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 3/2564
ทะเบียนรถ : อท 4665 กทม.
ณ อบต.ไม้รูด หมู่ 1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ศราวุธและคณะ 2 คน
นายสราวุธ วงเจริญ

อังคาร 17 พฤศจิกายน 2020
07:00 - 16:30     ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 3/2563
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ อบต.ไม้รูด หมู่ 1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ศราวุธ,คณะ 10 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์ ...
07:00 - 16:30     ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 3/2564
ทะเบียนรถ : อท 4665 กทม.
ณ อบต.ไม้รูด หมู่ 1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ศราวุธและคณะ 10 คน
นายสราวุธ วงเจริญ
...
พุธ 18 พฤศจิกายน 2020
09:00     ตรวจสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ทะเบียนรถ : นข 1704 ตราด

จิรภิญญา,คณะ 3 คน
นายปฐมพงศ์ หาดอ้าน
พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2020

ศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2020

เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2020