ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 16 มกราคม 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: อังคาร 10 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 46
08:00 - 16:00     ประชุม NCDs Board ผ่าน WebEx
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุม NCDs Board ผ่าน WebEx
จำนวน 10 คน

08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น 2
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์

13:00 - 16:00     ประชุมชี้แจงการเข้าร่วม ALQ
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ประชุมชี้แจงการเข้าร่วม ALQ 15 คน