ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 46
08:00 - 16:00     สอบคัดเลือก ข้าราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 3
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
สอบคัดเลือก ข้าราชการกรณีพิเศษ รอบ3

08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น 2
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์

08:30 - 12:00     ประชุมการดำเนินงานคณะทำงานพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาในปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
จำนวน 10 คน (หน่วยงานนอก ) ภิญญดา

08:30 - 16:30     ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทันตสาธารณสุข
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทันตสาธารณสุข
รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
จำนวน 40 คน