ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 16 มกราคม 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 48
08:30 - 16:30     อบรมความรู้เรื่องการการบริหารจัดการขยะยุคโควิด -19
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
อวล.จัดอบรมความรู้เรื่อง การบริหารจัดการขยะยุตโควิด-19 กับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างใน สสจ.ตราด จำนวน 100 คน


13:00 - 17:00     ประชุม service plan สาขาหัวใจ ผ่าน yeallink
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุม service plan สาขาหัวใจ ผ่าน yeallink