ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 01 พฤศจิกายน 2020 till 07 พฤศจิกายน 2020 (สัปดาห์ที่ : 44)     ดูเดือน พฤศจิกายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 01 พฤศจิกายน 2020

จันทร์ 02 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 20:00     อบรมออนไลน์
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
ข้าราชการ รุ่น 1
08:30 - 16:30     การใช้ระบบ NEW GFMIS Thai
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
อบรมออนไลน์
13:00 - 15:00     นพ.ภาณุวัฒน์ นัดหัวหน้าพยาบาลทุกแห่งประชุม
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
นพ.ภาณุวัฒน์ นัดหัวหน้าพยาบาลทุกแห่งประชุม
อังคาร 03 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์
08:30 - 16:30     การใช้ระบบ NEW GFMIS Thai
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
อบรมออนไลน์
พุธ 04 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น 1
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์
08:30 - 16:30     การใช้ระบบ NEW GFMIS Thai
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
อบรมออนไลน์
พฤหัสบดี 05 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น 1
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์
08:30 - 16:30     การใช้ระบบ NEW GFMIS Thai
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
อบรมออนไลน์
ศุกร์ 06 พฤศจิกายน 2020
08:00 - 20:00     อบรมข้าราชการ รุ่น 1
ห้องประชุม : ห้องยุทธนาวีเกาะช้าง (15 คน)
อบรมออนไลน์
08:30 - 16:30     การใช้ระบบ NEW GFMIS Thai
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
อบรมออนไลน์
เสาร์ 07 พฤศจิกายน 2020