ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20214 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พุธ 11 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 46
09:00 - 16:30     จัดเตรียมสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564
ทะเบียนรถ : อท 4665 กทม.
ณ วัดฉางเกลือ หมู่ 6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
ศราวุธและคณะ 2 คน
นายปฐมพงศ์ หาดอ้าน


10:00 - 16:30     ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ทะเบียนรถ : นข 1191 ตราด
ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน
พิรญาณ์,คณะ 7 คน
นายณัฐพงศ์ สะแกแสง