ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
พุธ 20 มกราคม 20214 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 46
07:30 - 16:30     ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 2 /2564
ทะเบียนรถ : นข 1191 ตราด
ณ วัดฉางเกลือ หมู่ 6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
ศราวุธและคณะ 10 คน
นายณัฐพงศ์ สะแกแสง


07:30 - 16:30     ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 2/2564
ทะเบียนรถ : อท 4665 กทม.
ณ วัดฉางเกลือ หมู่ 6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
ศราวุธ,คณะ - คน
นายปฐมพงศ์ หาดอ้าน


08:00     ตรวจสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ อ. เกาะช้าง
อดินันท์,คณะ 3 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์


08:00 - 16:30     ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร อ.บ่อไร่ จ.ตราด
พิรญาณ์,คณะ 7 คน
นายเสรี แพทยืนุสนธิ์