ระบบการจัดการแผนการใช้รถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 16 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ทะเบียนรถ   Administration  
เหตุการณ์จาก 08 พฤศจิกายน 2020 till 14 พฤศจิกายน 2020 (สัปดาห์ที่ : 45)     ดูเดือน พฤศจิกายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 08 พฤศจิกายน 2020

จันทร์ 09 พฤศจิกายน 2020

อังคาร 10 พฤศจิกายน 2020

พุธ 11 พฤศจิกายน 2020
09:00 - 16:30     จัดเตรียมสถานที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564
ทะเบียนรถ : อท 4665 กทม.
ณ วัดฉางเกลือ หมู่ 6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
ศราวุธและคณะ 2 คน
นายปฐมพงศ์ หาดอ้าน

10:00 - 16:30     ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ทะเบียนรถ : นข 1191 ตราด
ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน
พิรญาณ์,คณะ 7 คน
นายณัฐพงศ์ สะแกแสง
พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2020
07:30 - 16:30     ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 2 /2564
ทะเบียนรถ : นข 1191 ตราด
ณ วัดฉางเกลือ หมู่ 6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
ศราวุธและคณะ 10 คน
นายณัฐพงศ์ สะแกแสง

07:30 - 16:30     ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 2/2564
ทะเบียนรถ : อท 4665 กทม.
ณ วัดฉางเกลือ หมู่ 6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
ศราวุธ,คณะ - คน
นายปฐมพงศ์ หาดอ้าน

08:00     ตรวจสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ทะเบียนรถ : นข.1800 ตราด
ณ อ. เกาะช้าง
อดินันท์,คณะ 3 คน
นายพีระวิทย์ รัตนโรจน์

08:00 - 16:30     ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ทะเบียนรถ : นข.1904 ตราด
ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร อ.บ่อไร่ จ.ตราด
พิรญาณ์,คณะ 7 คน
นายเสรี แพทยืนุสนธิ์
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2020
09:00     ตรวจสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ทะเบียนรถ : นข 1704 ตราด
อ.เมืองตราด
อดินันท์,คณะ 3 คน
นายปฐมพงศ์ หาดอ้าน
เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2020