ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 9 มีนาคม 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 47
08:30 - 16:30     ประชุมมะเร็ง
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
จันทนา NCD

13:00 - 16:00     ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต
มณี บำรุง
ส่งเสริมฯ