ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
อังคาร 9 มีนาคม 20212 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: อังคาร 17 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 47
08:30 - 08:25     ประชุมคณะทำงานPCM/SIME
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ทั้งวัน

13:00 - 16:00     ประชุมหารือแนวทางการใช้งบประมาณปี 64
ห้องประชุม : ห้องประชุม conference (20 คน)
ประชุมหารือแนวทางการใช้งบประมาณปี 64 พยศ.