ระบบการจัดการห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
เสาร์ 16 มกราคม 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พุธ 18 พฤศจิกายน 2020     ดูสัปดาห์ 47
08:30 - 16:30     ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยจ.ตราดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ
ห้องประชุม : ห้องพลอยแดงค่าล้ำ (100 คน)
ผู้เข้าประชุม 80 คน